Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2015.

Prema Saopštenju RZS broj 089 od 6.04.2015. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u februaru 2015. godine je bio:

OPIS  III/2015
Ø2014
III/2015
II/2015
III/2015
XII/2014
Republika Srbija  100,3  101,0  101,2 
Vojvodina  98,6  102,5  102,6 

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MARTU 2015. godine po delatnostima

OPIS III/2015
Ø2014
III/2015
II/2015
III/2015
XII/2014
UKUPNO  100,3  101,0  101,2 
Po nameni potrošnje 
    Energija  98,2  102,8  103,3 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  102,8  100,6  101,3 
    Kapitalni proizvodi  100,8  100,0  100,9 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  102,7  100,0  100,4 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  99,8  100,0  99,5 
RUDARSTVO  104,5  102,0  103,2 
    Eksploatacija uglja  99,8  100,3  100,4 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  82,3  100,6  104,2 
    Ekspolatacija ruda metala  120,3  104,7  106,9 
    Ostalo rudarstvo  99,8  100,1  100,1 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  99,2  100,7  100,7 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  99,8  100,1  99,9 
    Proizvodnja pića  102,2  100,0  100,0 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  95,0  100,0  97,5 
    Proizvodnja tekstila  105,9  100,0  105,6 
    Proizvodnja odevnih predmeta  105,1  99,6  101,6 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,9  100,0  100,0 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  101,6  100,0  100,2 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  101,7  96,2  100,3 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  95,0  97,5  97,5 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  82,6  109,7  107,1 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  103,6  103,4  102,8 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  92,1  99,9  92,2 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,5  100,3  100,2 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,4  99,5  99,9 
    Proizvodnja osnovnih metala  101,8  100,0  100,0 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,8  100,2  100,8 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102,7  100,0  101,6 
    Proizvodnja električne opreme  102,3  101,1  100,6 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  103,3  100,1  103,3 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,5  100,1  100,1 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0  100,0  100,0 
    Proizvodnja nameštaja  102,4  100,0  100,0 
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0  100,0  100,0 
SNABDEVANJE ELEKTRIÈNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  103,1  101,8  102,9 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  103,1  101,8  102,9 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  105,6  100,0  100,0 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  105,6  100,0  100,0 
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  104,0  100,5  104,9 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  112,6  103,1  107,5 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  99,7  99,4  99,0 
    Drumska saobraćajna sredstva  98,8  100,0  100,0 
    Tečna goriva i maziva  84,3  111,2  108,7 
    Metalni aparati za domaćinstvo  103,7  100,0  101,8 
    Električni aparati  100,0  100,0  100,0 
    Drveni nameštaj  102,3  100,0  100,0 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  105,6  99,6  101,8 
    Obuća (kožna i gumena)  99,2  100,0  100,0