Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2017.

Prema Saopštenju RZS broj 089 od 5.04.2017. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u martu 2017. godine je bio: 

OPIS  III/2017
Ø 2016
III/2017
II/2017 
III/2017
XII/2016
Republika Srbija  103.4 100.0 101.5
Vojvodina  105.8 100.0 102.6

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MARTU 2017. godine po delatnostima

OPIS III/2017
Ø 2016
III/2017
II/2017
III/2017
XII/2016
UKUPNO  103.4 100.0 101.5
    Po nameni potrošnje 
    Energija  107.3 98.9 101.8
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  104.6 100.4 103.0
    Kapitalni proizvodi  101.9 100.6 100.5
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100.9 100.4 100.9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  99.8 100.6 100.4
RUDARSTVO  116.6 91.5 98.4
    Eksploatacija uglja  100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  125.2 94.2 99.5
    Ekspolatacija ruda metala  127.0 85.6 96.9
    Ostalo rudarstvo  100.4 100.2 100.2
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  104.0 100.2 102.1
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  100.5 100.5 101.1
    Proizvodnja pića  100.2 99.9 100.3
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  112.2 100.3 98.0
    Proizvodnja tekstila  97.7 98.5 99.5
    Proizvodnja odevnih predmeta  95.5 100.9 94.0
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  96.0 100.0 96.6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  103.8 98.8 102.6
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  101.5 100.1 100.9
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  76.3 102.5 102.6
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  126.2 96.3 106.9
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  103.7 100.2 104.2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  100.0 100.6 100.8
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  102.7 103.3 104.0
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102.7 100.3 101.2
    Proizvodnja osnovnih metala  118.4 104.3 109.9
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  101.6 101.2 101.5
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102.6 99.9 97.8
    Proizvodnja električne opreme  100.7 100.4 100.3
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  98.7 99.6 99.8
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  101.2 100.1 100.4
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  95.1 96.9 96.5
    Proizvodnja nameštaja  102.3 100.6 102.3
    Ostala prerađivačke delatnosti  107.1 105.7 106.8
SNABDEVANJE ELEKTRIĐNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  99.3 100.4 99.4
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  99.3 100.4 99.4
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  100.4 100.0 100.0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  100.4 100.0 100.0
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102.6 101.7 101.7
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  91.5 97.1 98.9
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  104.6 101.1 101.9
    Drumska saobraćajna sredstva  100.1 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  125.5 95.6 106.7
    Metalni aparati za domaćinstvo  100.2 100.2 100.2
    Električni aparati  100.0 100.4 99.9
    Drveni nameštaj  102.5 100.6 102.4
    Odeća (tkanine i konfekcija)  95.5 100.9 94.0
    Obuća (kožna i gumena)  94.4 100.0 95.2