Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2018.

Prema Saopštenju RZS broj 88 od 5.04.2018. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u martu 2018. godine je bio: 

OPIS  III/2018
Ø 2017 
III/2018
II/2018 
III/2018
XII/2017 
Republika Srbija  100,8  100,5  99,9 
Vojvodina  100,0  99,8  99,4 

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MARTU 2018. godine po delatnostima 

OPIS III/2018
Ø 2017 
III/2018
II/2018 
III/2018
XII/2017 
1 2 3 4
UKUPNO  100,8  100,5  99,9 
    Po nameni potrošnje 
    Energija  101,6  99,5  99,8 
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  101,8  102,1  100,6 
    Kapitalni proizvodi  100,8  99,6  99,8 
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  99,0  99,8  99,6 
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  99,4  100,5  99,7 
RUDARSTVO  109,8  121,3  97,3 
    Eksploatacija uglja  100,1  100,0  100,1 
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  110,8  101,9  99,1 
    Ekspolatacija ruda metala  118,2  155,5  94,9 
    Ostalo rudarstvo  99,4  100,0  99,8 
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100,5  100,1  100,0 
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  99,0  99,7  99,6 
    Proizvodnja pića  100,2  100,6  100,8 
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  108,5  107,8  106,1 
    Proizvodnja tekstila  96,4  99,7  98,2 
    Proizvodnja odevnih predmeta  104,2  102,1  98,9 
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  94,0  98,8  98,3 
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  98,2  99,2  98,5 
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  104,0  100,6  101,7 
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  95,2  99,9  91,2 
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  102,8  98,4  99,1 
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  96,6  99,2  99,3 
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  101,4  99,5  101,6 
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  103,1  102,8  102,9 
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,6  102,2  101,8 
    Proizvodnja osnovnih metala  101,3  99,2  99,9 
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  102,5  101,4  102,0 
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  105,3  97,1  97,1 
    Proizvodnja električne opreme  98,8  99,7  99,4 
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  100,2  100,1  100,0 
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,6  99,7  99,6 
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  95,8  100,0  100,0 
    Proizvodnja nameštaja  100,6  100,0  100,0 
    Ostala prerađivačke delatnosti  99,6  99,4  98,9 
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,0  100,0  100,1 
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,0  100,0  100,1 
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  100,4  100,0  100,0 
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  100,4  100,0  100,0 
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  101,2  101,1  101,0 
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  90,8  96,2  96,3 
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,0  100,5  100,0 
    Drumska saobraćajna sredstva  100,0  100,0  100,0 
    Tečna goriva i maziva  103,7  98,6  99,8 
    Metalni aparati za domaćinstvo  105,3  100,0  100,0 
    Električni aparati  97,0  99,4  98,9 
    Drveni nameštaj  100,6  100,0  100,0 
    Odeća (tkanine i konfekcija)  104,3  102,2  98,9 
    Obuća (kožna i gumena)  91,7  98,3  97,6