Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2019.

Prema Saopštenju RZS broj 087 od 5.04.2019. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u MARTU 2019. godine je bio: 

OPIS  III/2019
Ø 2018
III/2019
II/2019
III/2019
XII/2018 
Republika Srbija  100,6 100,5 100,9
Vojvodina  100,6 101,7 101,9

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MARTU 2019. godine po delatnostima 

OPIS
III/2019
Ø 2018 
III/2019
II/2019
III/2019
XII/2018
UKUPNO  100,6 100,5 100,9
    Po nameni potrošnje 
    Energija  100,1 101,7 101,9
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,5 100,0 100,1
    Kapitalni proizvodi  100,2 99,6 99,8
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  99,5 100,2 100,2
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101,5 100,3 101,1
RUDARSTVO  105,1 100,7 103,0
    Eksploatacija uglja  106,1 100,0 106,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  105,0 103,4 115,4
    Ekspolatacija ruda metala  108,1 100,0 100,1
    Ostalo rudarstvo  100,6 100,5 100,6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100,6 100,7 101,0
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  101,1 100,4 101,2
    Proizvodnja pića  101,1 100,3 100,3
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  108,4 99,3 104,5
    Proizvodnja tekstila  99,0 98,7 99,2
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,3 100,7 99,7
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,5 100,3 100,2
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  99,9 99,5 99,1
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  100,6 98,5 100,7
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  104,0 102,9 103,2
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  99,8 106,4 106,3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  97,3 100,2 98,5
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  100,6 99,8 100,4
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,8 100,1 99,9
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,9 100,5 100,9
    Proizvodnja osnovnih metala  98,3 100,2 99,6
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  101,9 100,6 100,7
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  96,2 95,4 95,4
    Proizvodnja električne opreme  99,0 99,9 99,8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  101,3 100,2 100,8
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,8 100,0 100,3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  106,8 106,8 106,8
    Proizvodnja nameštaja  100,2 100,0 100,1
    Ostala prerađivačke delatnosti  103,4 100,0 100,3
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  100,0 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  101,5 100,0 100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  101,5 100,0 100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,5 100,0 102,4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  97,7 100,0 100,7
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,8 100,2 99,1
    Drumska saobraćajna sredstva  100,0 100,0 100,0
    Tečna goriva i maziva  100,0 107,0 108,2
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  97,9 100,0 99,9
    Drveni nameštaj  100,2 100,0 100,1
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99,3 100,7 99,7
    Obuća (kožna i gumena)  99,3 100,4 100,3