Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2020.

Prema Saopštenju RZS broj 86 od 6.04.2020. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u MARTU 2020. godine je bio: 

OPIS  III/2020
Ø 2019
III/2020
II/2020
III/2020
XII/2019
Republika Srbija  99,1 99,1 98,9
Vojvodina  96,6 97,4 96,9

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MARTU 2020. godine po delatnostima 

OPIS
III/2020
Ø 2019
III/2020
II/2020
III/2020
XII/2019
UKUPNO  99,1 99,1 98,9
    Po nameni potrošnje 
    Energija  95,1 96,4 94,7
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  99,1 100,0 100,0
    Kapitalni proizvodi  99,7 100,1 99,5
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,9 100,0 100,9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  102,2 100,1 101,3
RUDARSTVO  92,1 94,2 92,3
    Eksploatacija uglja  100,9 100,0 100,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  55,7 63,7 55,9
    Ekspolatacija ruda metala  99,0 99,6 99,6
    Ostalo rudarstvo  100,1 100,0 100,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  98,7 98,9 98,8
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  102,3 100,2 101,3
    Proizvodnja pića  100,7 100,1 100,7
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  108,5 100,0 104,9
    Proizvodnja tekstila  103,6 104,3 103,7
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,3 99,9 100,6
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  102,6 99,8 97,9
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  99,7 98,7 99,0
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  97,8 98,9 99,6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  96,4 99,9 99,7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  81,1 87,5 82,3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  98,1 99,9 99,6
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  99,4 100,1 99,5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  99,1 99,9 99,8
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,1 100,9 100,4
    Proizvodnja osnovnih metala  98,9 100,2 100,6
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  99,6 100,0 100,4
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  103,4 100,0 100,0
    Proizvodnja električne opreme  100,6 100,0 100,8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  100,2 100,0 100,2
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,0 100,0 99,1
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  101,7 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,2 100,0 100,0
    Ostale prerađivačke delatnosti  99,6 100,1 99,5
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,1 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,1 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  102,6 100,0 100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  102,6 100,0 100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,3 100,0 102,3
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  100,0 100,0 99,9
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  98,9 100,2 99,6
    Drumska saobraćajna sredstva  98,6 100,0 98,9
    Tečna goriva i maziva  80,9 86,8 81,6
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  102,0 100,0 102,2
    Drveni nameštaj  100,2 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99,3 99,9 100,6
    Obuća (kožna i gumena)  103,6 99,8 97,1