Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2011.

Prema Saopštenju RZS broj 335 od 5.12.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u novembru 2011. godine je bio:
 

OPIS

11.2011.
Ø 2010.

11.2011.
10.2011.

11.2011.
11.2010.

11.2011.
12.2010.

1
2
3
4
5
Republika Srbija
115,7
100,3
110,3
109,3
Vojvodina
122,9
101,0
114,9
112,7
 
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u NOVEMBRU 2011. godine po delatnostima
 
11.2011.
Ø 2010.
11.2011.
10.2011.
11.2011.
12.2010.
1
2
3
4
UKUPNO
115,7
100,3
109,3
Po nameni potrošnje
 
 
 
Energija
124,9
101,0
117,5
Intermedijarni proizvodi, osim energije
107,5
99,6
102,0
Kapitalni proizvodi
104,6
100,1
100,3
Trajni proizvodi za široku potrošnju
109,5
100,0
101,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
117,1
100,2
110,4
RUDARSTVO
133,1
102,0
120,6
Eksploatacija uglja
133,0
100,1
132,2
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
140,2
104,2
117,8
Ekspolatacija ruda metala
99,7
89,8
94,0
Ostalo rudarstvo
105,8
100,0
102,8
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
113,0
100,2
106,5
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
123,5
100,1
113,1
Proizvodnja pića
116,2
101,0
111,8
Proizvodnja duvanskih proizvoda
104,3
96,4
103,1
Proizvodnja tekstila
117,1
100,0
115,6
Proizvodnja odevnih predmeta
123,9
101,4
110,1
Proizvodnja kože i predmeta od kože
106,7
100,0
106,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja
100,4
98,5
99,8
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
107,5
100,6
102,6
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
111,9
100,0
97,4
Proizvodnja koksa i derivata nafte
125,2
101,2
114,0
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
113,2
99,7
109,8
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
107,2
100,0
105,0
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
101,9
100,1
97,4
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
99,1
100,9
97,9
Proizvodnja osnovnih metala
95,0
100,2
88,2
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
105,4
100,0
102,9
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
106,9
100,0
102,1
Proizvodnja električne opreme
104,4
99,8
97,3
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme
106,7
100,0
101,4
Proizvodnja motornih vozila i prikolica
105,9
100,7
100,0
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
101,2
99,3
99,0
Proizvodnja nameštaja
109,0
100,0
99,8
Ostale prerađivačke delatnosti
100,0
100,0
100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM
120,2
100,2
117,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
120,2
100,2
117,6
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
113,0
100,0
105,8
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
113,0
100,0
105,8
Izabrane grupe proizvoda
 
 
 
Poljoprivredne mašine i oruđa
109,2
100,0
107,1
Hemijska sredstva za poljoprivredu
113,1
100,2
109,1
Elementi i materijal za ugrađ. u građ.
103,3
100,5
100,5
Drumska saobraćajna sredstva
109,9
101,0
102,5
Tečna goriva i maziva
125,5
100,0
114,5
Metalni aparati za domaćinstvo
113,9
100,0
105,3
Električni aparati
102,4
100,0
100,0
Drveni nameštaj
108,2
100,0
100,0
Odeća (tkanine i konfekcija)
120,5
101,4
107,7
Obuća (kožna i gumena)
109,5
100,0
110,5