Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2014.

Prema Saopštenju RZS broj 339 od 5.12.2014. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u novembru 2014. godine je bio:

OPIS  XI/2014
Ø 2013 
XI/2014
X/2014
XI/2014
XII/2013 
Republika Srbija  101,0 99,7 101,2
Vojvodina  98,6 99,5 100,1

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u novembru 2014. godine po delatnostima

OPIS XI/2014
Ø2013
XI/2014
X/2014
XI/2014
XII/2013
2 3 4
UKUPNO  101,0 99,7 101,2
Po nameni potrošnje 
    Energija  101,9 98,9 99,7
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,9 100,4 103,7
    Kapitalni proizvodi  99,4 99,1 100,3
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  103,4 100,0 103,3
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  100,6 99,9 100,6
RUDARSTVO  99,6 99,4 106,4
    Eksploatacija uglja  102,7 100,0 102,3
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  87,7 95,3 89,4
    Ekspolatacija ruda metala  100,5 100,0 123,2
    Ostalo rudarstvo  100,2 100,0 99,7
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  99,5 99,6 100,8
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  97,4 100,2 99,9
    Proizvodnja pića  105,2 100,6 105,2
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  104,4 94,5 97,1
    Proizvodnja tekstila  100,8 100,0 100,2
    Proizvodnja odevnih predmeta  102,0 103,0 101,3
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  103,5 100,0 101,6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  108,4 100,0 110,2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  97,9 99,0 99,6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  98,5 100,0 97,8
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  87,2 94,4 94,1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  108,2 100,8 105,7
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  99,0 100,0 98,6
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,8 100,0 100,7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  104,5 100,5 104,0
    Proizvodnja osnovnih metala  99,3 100,3 102,8
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,1 100,0 100,1
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102,7 100,0 102,5
    Proizvodnja električne opreme  101,8 101,6 102,5
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  98,9 100,0 100,0
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  96,9 95,6 100,5
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  103,2 100,0 103,2
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  105,6 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  105,6 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  119,0 101,2 116,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  119,0 101,2 116,0
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa  99,1 100,0 97,4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  106,2 102,1 105,2
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  105,7 100,3 105,3
    Drumska saobraćajna sredstva  95,2 91,6 100,1
    Tečna goriva i maziva  82,2 90,9 93,7
    Metalni aparati za domaćinstvo  103,2 100,0 102,5
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  103,1 100,0 103,1
    Odeća (tkanine i konfekcija)  102,2 103,3 101,4
    Obuća (kožna i gumena)  102,8 100,0 99,2