Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2015.

Prema Saopštenju RZS broj 330 od 4.12.2015. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u novembru 2015. godine je bio:

OPIS XI/2015
Ø 2014
XI/2015
X/2015
XI/2015
XII/2014
1 2 3 4
Republika Srbija 100,0 100,1 100,9
Vojvodina 97,5 100,1 101,5

 

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u NOVEMBRU 2015. godine po delatnostima

 

OPIS XI/2015
Ø 2014
XI/2015
X/2015
XI/2015
XII/2014
1 2 3 4
UKUPNO 100,0 100,1 100,9
  Po nameni potrošnje
  Energija 95,3 99,7 100,3
  Intermedijarni proizvodi, osim energije 102,2 100,5 100,7
  Kapitalni proizvodi 101,1 100,0 101,2
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 102,9 100,0 100,6
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,8 100,1 101,5
RUDARSTVO 88,4 99,1 87,4
  Eksploatacija uglja 80,1 99,9 80,5
  Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 57,6 97,9 72,9
  Ekspolatacija ruda metala 105,7 98,4 94,0
  Ostalo rudarstvo 100,2 100,0 100,5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 99,2 100,2 100,7
  Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101,8 100,0 101,9
  Proizvodnja pića 102,5 100,0 100,3
  Proizvodnja duvanskih proizvoda 112,5 100,0 115,4
  Proizvodnja tekstila 107,3 100,0 106,9
  Proizvodnja odevnih predmeta 101,5 99,8 98,1
  Proizvodnja kože i predmeta od kože 101,5 101,4 101,5
  Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 101,6 100,0 100,2
  Proizvodnja papira i proizvoda od papira 106,0 99,9 104,6
  Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 91,5 100,0 93,9
  Proizvodnja koksa i derivata nafte 70,7 98,6 91,6
  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 102,8 103,2 102,0
  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 89,6 101,5 89,7
  Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 103,5 100,0 103,3
  Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 100,8 100,1 99,3
  Proizvodnja osnovnih metala 99,7 99,9 98,0
  Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 101,1 100,0 101,0
  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,7 100,0 101,6
  Proizvodnja električne opreme 103,0 100,4 101,3
  Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 104,1 100,0 104,0
  Proizvodnja motornih vozila i prikolica 99,8 100,0 100,4
  Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,0 100,0 100,0
  Proizvodnja nameštaja 102,4 100,0 100,0
  Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 105,4 100,0 105,3
  Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 105,4 100,0 105,3
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 107,2 100,0 101,5
  Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 107,2 100,0 101,5
  Izabrane grupe proizvoda
  Poljoprivredne mašine i oruđa 104,5 100,0 105,4
  Hemijska sredstva za poljoprivredu 103,4 102,5 98,8
  Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 98,8 100,2 98,2
  Drumska saobraćajna sredstva 98,7 100,0 100,0
  Tečna goriva i maziva 75,3 97,2 97,1
  Metalni aparati za domaćinstvo 104,5 100,0 102,6
  Električni aparati 100,0 100,0 100,0
  Drveni nameštaj 102,3 100,0 100,0
  Odeća (tkanine i konfekcija) 101,7 99,8 97,9
  Obuća (kožna i gumena) 99,2 100,0 100,0