Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2017.

Prema Saopštenju RZS broj 335 od 5.12.2017. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u novembru 2017. godine je bio: 

OPIS  XI/2017
Ø 2016
XI/2017
X/2017 
XI/2017
XII/2016
Republika Srbija  104.7 101.0 102.7
Vojvodina  106.2 101.6 103.0

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u NOVEMBRU 2017. godine po delatnostima

OPIS XI/2017
Ø 2016
XI/2017
X/2017
XI/2017
XII/2016
1 2 3 4
UKUPNO 104.7 101.0 102.7
Po nameni potrošnje
  Energija  109.3 103.2 103.7
  Intermedijarni proizvodi. osim energije 105.7 101.3 104.1
  Kapitalni proizvodi  103.4 99.9 102.0
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 100.3 100.0 100.3
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100.5 99.2 101.1
RUDARSTVO 135.1 110.4 114.0
    Eksploatacija uglja 100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 138.7 105.0 110.2
    Eksploatacija ruda metala 162.9 118.9 124.3
    Ostalo rudarstvo 100.6 100.0 100.4
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 104.8 100.9 102.8
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101.1 98.9 101.7
    Proizvodnja pića                                             99.8 100.0 99.9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda                             119.1 100.0 104.0
    Proizvodnja tekstila                                         95.7 99.6 97.5
    Proizvodnja odevnih predmeta                                 102.7 100.3 101.1
    Proizvodnja kože i predmeta od kože                         98.0 99.9 98.6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta. osim nameštaja 105.1 100.0 103.9
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 103.9 101.2 103.4
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa               79.4 100.1 106.7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte                           129.3 109.0 109.5
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda                 98.5 98.7 99.0
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata     99.7 100.0 100.5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike                     101.9 99.9 103.1
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala         101.9 100.5 100.4
    Proizvodnja osnovnih metala                                 116.8 102.4 108.4
    Proizvodnja metalnih proizvoda. osim mašina         102.5 100.4 102.5
    Proizvodnja računara. elektronskih i optičkih proizvoda   115.8 100.0 110.4
    Proizvodnja električne opreme                                 99.1 99.9 98.7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 99.4 100.0 100.5
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 100.9 100.3 100.1
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava                   110.3 100.0 112.0
    Proizvodnja nameštaja                                       102.9 100.0 102.9
    Ostale prerađivačke delatnosti                               105.7 100.3 105.4
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. GASOM I PAROM 100.9 100.4 100.9
    Snabdevanje električnom energijom. gasom i parom 100.9 100.4 100.9
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 101.3 100.0 100.8
    Skupljanje. prečišćavanje i distribucija vode               101.3 100.0 100.8
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa 102.4 100.0 101.5
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 85.6 96.6 92.5
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 104.7 100.8 102.0
    Drumska saobraćajna sredstva 100.1 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva 128.5 109.3 109.2
    Metalni aparati za domaćinstvo 106.6 106.3 106.6
    Električni aparati 96.4 100.0 96.3
    Drveni nameštaj 103.1 100.0 103.1
    Odeća (tkanine i konfekcija) 102.7 100.3 101.1
    Obuća (kožna i gumena) 97.3 99.9 98.1