Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2021.

 
Prema Saopštenju RZS  od 6.11.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u NOVEMBRU 2021. godine je bio: 
OPIS 
XI/2021
Ø 2020
XI/2021
X/2021
XI/2021
XI/2020
Republika Srbija  115,5 101,2 116,7
Vojvodina  126,3 101,4 130,2

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u NOVEMBRU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
XI/2021
Ø 2020
XI/2021
X/2021
XI/2021
XI/2020
UKUPNO  115,5 101,2 116,7
    Po nameni potrošnje 
    Energija  120,8 100,1 125,6
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  121,9 102,0 122,9
    Kapitalni proizvodi  108,1 101,3 108,3
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  106,3 100,1 106,3
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  109,6 101,6 108,6
RUDARSTVO  118,3 99,7 119,7
    Eksploatacija uglja  94,9 100,0 101,2
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  189,0 99,0 201,1
    Ekspolatacija ruda metala  107,1 100,0 106,5
    Ostalo rudarstvo  100,5 100,0 100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  118,8 101,4 120,3
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  114,5 102,0 113,1
    Proizvodnja pića  102,8 101,7 102,5
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107,8 100,0 105,5
    Proizvodnja tekstila  105,2 100,6 105,0
    Proizvodnja odevnih predmeta  100,3 100,0 101,4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  101,1 99,9 101,3
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  110,1 101,0 110,4
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  116,4 104,9 118,6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  100,9 100,0 101,6
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  165,6 100,2 191,2
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  130,9 102,9 135,5
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  102,2 100,0 101,0
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  121,8 103,1 122,9
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  102,7 100,1 102,8
    Proizvodnja osnovnih metala  163,2 100,1 165,3
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  110,6 104,9 111,6
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  99,4 100,0 99,0
    Proizvodnja električne opreme  104,9 100,2 104,8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  109,7 100,0 109,7
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  108,3 100,3 108,1
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  111,7 100,0 111,6
    Ostale prerađivačke delatnosti  102,7 101,7 102,5
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,1 100,0 101,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,1 100,0 101,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  109,7 100,0 109,8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  109,7 100,0 109,8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  113,2 100,0 113,3
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  102,4 100,0 102,4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  114,4 101,2 115,6
    Drumska saobraćajna sredstva  106,6 100,0 106,7
    Tečna goriva i maziva  166,1 99,5 192,2
    Metalni aparati za domaćinstvo  104,0 100,0 104,0
    Električni aparati  102,5 100,0 102,5
    Drveni nameštaj  112,4 100,0 112,3
    Odeća (tkanine i konfekcija)  100,3 100,0 101,4
    Obuća (kožna i gumena)  101,5 99,9 101,8