Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2014.

Prema Saopštenju RZS broj 303 od 5.11.2014. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u oktobru 2014. godine je bio:

OPIS  X/2014
Ø 2013 
X/2014
IX/2014
X/2014
XII/2013 
Republika Srbija  101,3 99,8 101,5
Vojvodina  99,1 99,1 100,6

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u oktobru 2014. godine po delatnostima

OPIS X/2014
Ø2013
X/2014
IX/2014
X/2014
XII/2013
2 3 4
UKUPNO  101,3 99,8 101,5
Po nameni potrošnje 
    Energija  103,0 99,0 100,8
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,5 100,3 103,3
    Kapitalni proizvodi  100,3 100,0 101,2
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  103,4 102,0 103,3
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  100,6 100,1 100,6
RUDARSTVO  100,2 98,9 107,0
    Eksploatacija uglja  102,7 100,0 102,3
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  92,0 94,3 93,9
    Ekspolatacija ruda metala  100,5 98,9 123,2
    Ostalo rudarstvo  100,2 100,0 99,7
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100,0 99,9 101,2
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  97,2 99,9 99,7
    Proizvodnja pića  104,6 100,0 104,6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  110,5 100,0 102,8
    Proizvodnja tekstila  100,8 100,0 100,2
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,0 102,2 98,3
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  103,5 99,6 101,6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  108,4 99,6 110,2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  98,8 103,2 100,5
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  98,5 100,0 97,8
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  92,3 95,3 99,6
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  107,3 99,9 104,8
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  99,0 100,3 98,6
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,8 100,0 100,7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  104,0 100,3 103,4
    Proizvodnja osnovnih metala  99,0 101,1 102,5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,1 100,1 100,1
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102,7 100,0 102,5
    Proizvodnja električne opreme  100,1 100,0 100,8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  98,9 100,1 100,0
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  101,3 99,9 105,2
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  103,2 103,2 103,2
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  105,6 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  105,6 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  117,6 100,1 114,6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  117,6 100,1 114,6
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa  99,1 100,3 97,4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  104,0 99,7 103,1
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  105,4 100,0 105,0
    Drumska saobraćajna sredstva  103,9 100,0 109,3
    Tečna goriva i maziva  90,4 96,0 103,0
    Metalni aparati za domaćinstvo  103,2 102,5 102,5
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  103,1 103,1 103,1
    Odeća (tkanine i konfekcija)  98,9 102,4 98,1
    Obuća (kožna i gumena)  102,8 99,2 99,2