Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2015.

Prema Saopštenju RZS broj 295 od 5.11.2015. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u oktobru 2015. godine je bio:

OPIS X/2015
Ø 2014
X/2015
IX/2015
X/2015
XII/2014
1 2 3 4
Republika Srbija 99,9 100,3 100,8
Vojvodina 89,3 106,3 101,5

 

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u OKTOBRU 2015. godine po delatnostima

 

OPIS X/2015
Ø 2014
X/2015
IX/2015
X/2015
XII/2014
1 2 3 4
UKUPNO 99,9 100,3 100,8
  Po nameni potrošnje
  Energija 95,6 102,3 100,5
  Intermedijarni proizvodi, osim energije 101,8 99,8 100,2
  Kapitalni proizvodi 101,1 100,0 101,2
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 102,9 100,0 100,6
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 99,2 101,4
RUDARSTVO 89,2 99,1 88,2
  Eksploatacija uglja 80,2 100,1 80,6
  Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 58,8 95,1 74,5
  Ekspolatacija ruda metala 107,4 99,0 95,5
  Ostalo rudarstvo 100,2 100,0 100,5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 99,0 100,6 100,5
  Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101,8 99,9 101,9
  Proizvodnja pića 102,5 94,8 100,3
  Proizvodnja duvanskih proizvoda 112,5 99,8 115,4
  Proizvodnja tekstila 107,3 100,0 106,9
  Proizvodnja odevnih predmeta 101,7 100,2 98,3
  Proizvodnja kože i predmeta od kože 100,0 100,0 100,1
  Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 101,6 100,0 100,2
  Proizvodnja papira i proizvoda od papira 106,1 103,0 104,7
  Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 91,5 100,0 93,9
  Proizvodnja koksa i derivata nafte 71,7 118,3 93,0
  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 99,6 98,9 98,8
  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 88,3 95,6 88,4
  Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 103,5 99,8 103,3
  Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 100,8 100,1 99,3
  Proizvodnja osnovnih metala 99,8 99,9 98,0
  Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 101,1 100,0 101,0
  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,7 100,0 101,6
  Proizvodnja električne opreme 102,6 100,6 100,9
  Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 104,1 100,0 104,0
  Proizvodnja motornih vozila i prikolica 99,8 99,9 100,4
  Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,0 100,0 100,0
  Proizvodnja nameštaja 102,4 100,0 100,0
  Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 105,4 99,8 105,3
  Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 105,4 99,8 105,3
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 107,2 100,0 101,5
  Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 107,2 100,0 101,5
  Izabrane grupe proizvoda
  Poljoprivredne mašine i oruđa 104,5 100,0 105,4
  Hemijska sredstva za poljoprivredu 100,8 98,1 96,3
  Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 98,6 99,3 97,9
  Drumska saobraćajna sredstva 98,7 100,0 100,0
  Tečna goriva i maziva 77,5 131,1 100,0
  Metalni aparati za domaćinstvo 104,5 100,0 102,6
  Električni aparati 100,0 100,0 100,0
  Drveni nameštaj 102,3 100,0 100,0
  Odeća (tkanine i konfekcija) 101,8 100,2 98,1
  Obuća (kožna i gumena) 99,2 100,0 100,0