Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2016.

Prema Saopštenju RZS broj 293 od 4.11.2016. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u oktobru 2016. godine je bio: 

OPIS  X/2016
Ø 2015 
X/2016
IX/2016 
X/2016
XII/2015 
Republika Srbija  100,7 100,7 101,6
Vojvodina  99,5 100,9 102,2

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u OKTOBRU 2016. godine po delatnostima

OPIS X/2016
Ø 2015 
X/2016
IX/2016
X/2016
XII/2015
UKUPNO  100,7 100,7 101,6
    Po nameni potrošnje 
    Energija  100,9 102,8 104,4
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  98,6 99,4 99,1
    Kapitalni proizvodi  100,6 100,0 100,4
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,1 100,0 100,0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  102,4 100,0 101,5
RUDARSTVO  92,7 101,9 101,8
    Eksploatacija uglja  92,0 100,0 100,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  85,7 111,5 118,8
    Ekspolatacija ruda metala  92,9 101,3 99,0
    Ostalo rudarstvo  101,6 100,7 101,4
PRERAÐIVAĐKA INDUSTRIJA  100,4 100,1 101,4
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  102,0 99,7 101,2
    Proizvodnja pića  98,0 100,0 100,5
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  114,9 100,0 97,3
    Proizvodnja tekstila  100,8  100,0 100,1
    Proizvodnja odevnih predmeta  100,0 100,2 101,0
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  101,2 100,0 100,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,2 100,1 100,2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  103,5 98,5 101,3
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  98,1 100,0 101,1
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  95,7 104,3 113,3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  95,6 98,9 97,1
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  95,8 100,0 99,8
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,3 100,0 100,0
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,1 100,0 101,2
    Proizvodnja osnovnih metala  99,3 100,2 101,2
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,2 100,0 100,0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100,3 100,0 100,2
    Proizvodnja električne opreme  100,6 99,6 100,5
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  102,6 100,0 102,1
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  100,3 100,0 100,2
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,0 100,0 100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIĐNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  104,0 102,7 102,4
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  104,0 102,7 102,4
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  101,4 100,0 100,7
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  101,4 100,0 100,7
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  104,9 100,0 104,2
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  90,2 100,4 91,0
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,9 100,1 102,1
    Drumska saobraćajna sredstva  100,3 100,0 100,4
    Tečna goriva i maziva  94,1 102,6 107,3
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,4 100,0 100,0
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  100,0 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  100,0 100,2 101,1
    Obuća (kožna i gumena)  100,0 100,0 100,0