Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2017.

Prema Saopštenju RZS broj 300 od 6.11.2017. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u oktobru 2017. godine je bio: 

OPIS  X/2017
Ø 2016
X/2017
IX/2017 
X/2017
XII/2016
Republika Srbija  103.6 100.5 101.7
Vojvodina  104.5 100.3 101.4

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u OKTOBRU 2017. godine po delatnostima

OPIS X/2017
Ø 2016
X/2017
IX/2017
X/2017
XII/2016
1 2 3 4
UKUPNO 103.6 100.5 101.7
Po nameni potrošnje
  Energija  106.0 100.7 100.6
  Intermedijarni proizvodi. osim energije 104.3 101.1 102.7
  Kapitalni proizvodi  103.4 100.3 102.1
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 100.3 100.0 100.3
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101.3 100.1 101.9
RUDARSTVO 122.3 109.7 103.3
    Eksploatacija uglja 100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 132.1 109.9 105.0
    Eksploatacija ruda metala 137.0 116.5 104.5
    Ostalo rudarstvo 100.5 100.0 100.4
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 103.9 100.3 102.0
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 102.2 100.6 102.8
    Proizvodnja pića                                             99.8 98.5 99.9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda                             119.1 100.0 104.0
    Proizvodnja tekstila                                         96.1 100.3 97.9
    Proizvodnja odevnih predmeta                                 102.4 99.9 100.8
    Proizvodnja kože i predmeta od kože                         98.1 102.7 98.7
    Prerada drveta i proizvodi od drveta. osim nameštaja 105.1 100.0 103.9
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 102.7 99.7 102.2
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa               79.3 100.4 106.6
    Proizvodnja koksa i derivata nafte                           118.6 100.6 100.4
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda                 99.8 99.8 100.2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata     99.7 100.0 100.5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike                     101.9 100.0 103.2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala         101.4 99.2 99.9
    Proizvodnja osnovnih metala                                 114.1 102.4 105.9
    Proizvodnja metalnih proizvoda. osim mašina         102.1 100.7 102.1
    Proizvodnja računara. elektronskih i optičkih proizvoda   115.8 100.3 110.4
    Proizvodnja električne opreme                                 99.2 100.1 98.9
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 99.4 100.0 100.5
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 100.6 100.1 99.9
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava                   110.3 100.0 112.0
    Proizvodnja nameštaja                                       102.9 100.0 102.9
    Ostale prerađivačke delatnosti                               105.4 100.0 105.1
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. GASOM I PAROM 100.5 100.6 100.5
    Snabdevanje električnom energijom. gasom i parom 100.5 100.6 100.5
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 101.3 100.1 100.8
    Skupljanje. prečišćavanje i distribucija vode               101.3 100.1 100.8
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa 102.4 100.0 101.5
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 88.6 98.3 95.7
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 103.9 99.8 101.2
    Drumska saobraćajna sredstva 100.1 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva 117.5 100.6 99.9
    Metalni aparati za domaćinstvo 100.3 100.0 100.3
    Električni aparati 96.5 100.0 96.3
    Drveni nameštaj 103.1 100.0 103.1
    Odeća (tkanine i konfekcija) 102.4 99.9 100.8
    Obuća (kožna i gumena) 97.4 103.8 98.2