Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2019.

Prema Saopštenju RZS broj 295 od 5.11.2019. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u OKTOBRU 2019. godine je bio: 

OPIS  X/2019
Ø 2018
X/2019
IX/2019
X/2019
XII/2018 
Republika Srbija  100,8 100,2 101,1
Vojvodina  100,0 100,1 101,3

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u OKTOBRU 2019. godine po delatnostima 

OPIS
X/2019
Ø 2018 
X/2019
IX/2019
X/2019
XII/2018
UKUPNO  100,8 100,2 101,1
    Po nameni potrošnje 
    Energija  99,1 100,7 100,9
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,0 99,9 99,6
    Kapitalni proizvodi  100,2 100,9 99,8
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  99,4 99,9 100,1
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  103,5 99,7 103,1
RUDARSTVO  102,8 99,1 100,7
    Eksploatacija uglja  106,1 100,0 106,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  95,2 93,9 104,6
    Ekspolatacija ruda metala  106,8 100,3 98,8
    Ostalo rudarstvo  100,6 100,0 100,6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100,9 100,2 101,3
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  103,2 99,4 103,2
    Proizvodnja pića  101,3 100,1 100,4
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  115,2 100,0 111,0
    Proizvodnja tekstila  100,3 100,0 100,5
    Proizvodnja odevnih predmeta  98,0 101,0 98,3
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,9 100,3 100,6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  102,9 101,4 102,1
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  100,5 99,9 100,7
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  101,3 98,6 100,6
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  96,7 102,8 103,0
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  98,0 99,6 99,2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  100,3 100,0 100,1
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,3 99,8 99,4
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  103,2 100,3 102,2
    Proizvodnja osnovnih metala  95,2 99,6 96,4
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,1 99,8 98,9
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102,6 105,2 101,7
    Proizvodnja električne opreme  98,5 99,9 99,3
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  101,3 100,0 100,7
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  99,3 100,5 99,8
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  108,3 100,0 108,3
    Proizvodnja nameštaja  100,7 100,0 100,7
    Ostale prerađivačke delatnosti  103,9 101,4 100,8
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  100,0 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  101,5 100,0 100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  101,5 100,0 100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,5 100,0 102,4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  97,6 100,0 100,6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,9 100,8 99,1
    Drumska saobraćajna sredstva  99,6 100,0 99,6
    Tečna goriva i maziva  97,1 102,2 105,0
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  96,9 99,8 98,8
    Drveni nameštaj  100,8 100,0 100,7
    Odeća (tkanine i konfekcija)  97,9 101,0 98,3
    Obuća (kožna i gumena)  99,8 100,4 100,9