Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2021.

Prema Saopštenju RZS broj 297 od 5.11.2021. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u OKTOBRU 2021. godine je bio: 
OPIS 
X/2021
Ø 2020
X/2021
IX/2021
X/2021
X/2020
Republika Srbija 
114,2
102,1
115,0
Vojvodina 
124,6
104,5
127,3

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u OKTOBRU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
X/2021
Ø 2020
X/2021
IX/2021
X/2021
X/2020
UKUPNO 
114,2
102,1
115,0
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
120,7
104,9
123,8
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
119,5
100,1
120,4
    Kapitalni proizvodi 
106,7
102,5
106,9
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
106,3
101,7
106,2
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
107,9
101,1
107,3
RUDARSTVO 
118,6
103,7
121,0
    Eksploatacija uglja 
94,9
100,0
101,2
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
190,9
114,7
213,6
    Ekspolatacija ruda metala 
107,1
100,0
106,7
    Ostalo rudarstvo 
100,5
100,0
100,4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
117,1
102,5
118,1
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
112,3
102,2
111,6
    Proizvodnja pića 
101,1
100,0
100,8
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
107,8
100,0
105,5
    Proizvodnja tekstila 
104,6
99,3
105,3
    Proizvodnja odevnih predmeta 
100,3
100,1
101,2
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
101,2
102,1
101,5
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 
109,0
103,3
108,4
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
110,9
102,3
111,5
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
100,9
100,5
101,7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
165,3
113,1
180,3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
127,1
101,7
130,1
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 
102,2
100,3
101,0
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
118,2
100,2
119,2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
102,6
100,3
102,8
    Proizvodnja osnovnih metala 
163,0
93,9
165,5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 
105,4
99,4
106,6
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
99,3
101,5
99,0
    Proizvodnja električne opreme 
104,6
101,7
104,6
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 
109,7
100,0
109,7
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 
107,9
103,6
107,7
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100,0
100,0
100,0
    Proizvodnja nameštaja 
111,7
100,0
111,6
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101,1
100,9
100,8
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 
101,1
100,0
101,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 
101,1
100,0
101,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 
109,7
100,0
109,8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
109,7
100,0
109,8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
113,2
100,0
113,3
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
102,4
99,9
102,4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
113,0
101,6
113,7
    Drumska saobraćajna sredstva 
106,6
105,5
106,7
    Tečna goriva i maziva 
166,8
113,0
182,6
    Metalni aparati za domaćinstvo 
104,0
100,0
104,0
    Električni aparati 
102,5
104,6
102,5
    Drveni nameštaj 
112,4
100,0
112,3
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
100,3
100,1
101,2
    Obuća (kožna i gumena) 
101,7
102,9
102,1