Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2014.

Prema Saopštenju RZS broj 278 od 6.10.2014. godine, indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u septembru 2014. godine je bio:

OPIS  IX/2014
Ø 2013 
IX/2014
VIII/2014
IX/2014
XII/2013 
Republika Srbija  101,5 100,1 101,7
Vojvodina  99,9 100,0 101,5

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u septembru 2014. godine po delatnostima

OPIS IX/2014
Ø2013
IX/2014
VIII/2014
IX/2014
XII/2013
2 3 4
UKUPNO  101,5 100,1 101,7
Po nameni potrošnje 
    Energija  104,0 100,1 101,9
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,2 100,1 103,0
    Kapitalni proizvodi  100,3 100,2 101,3
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  101,4 101,3 101,2
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  100,6 99,9 100,6
RUDARSTVO  101,3 99,0 108,2
    Eksploatacija uglja  102,7 97,0 102,3
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  97,6 100,5 99,5
    Ekspolatacija ruda metala  101,7 100,6 124,6
    Ostalo rudarstvo  100,2 99,6 99,7
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100,1 100,2 101,4
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  97,3 99,7 99,8
    Proizvodnja pića  104,6 100,0 104,6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  110,5 102,0 102,8
    Proizvodnja tekstila  100,8 100,0 100,2
    Proizvodnja odevnih predmeta  96,9 100,1 96,2
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  104,0 100,0 102,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  108,9 100,0 110,6
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  95,7 100,4 97,4
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  98,5 95,9 97,8
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  96,9 101,6 104,5
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  107,5 100,7 104,9
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  98,6 100,0 98,2
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100,8 100,0 100,7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  103,7 100,0 103,1
    Proizvodnja osnovnih metala  97,9 100,4 101,4
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,0 100,1 100,1
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102,7 101,6 102,5
    Proizvodnja električne opreme  100,1 100,5 100,8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  98,8 100,4 100,0
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  101,4 100,5 105,3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,0 100,0 100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  105,6 99,9 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  105,6 99,9 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  117,5 100,0 114,5
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  117,5 100,0 114,5
Izabrane grupe proizvoda
    Poljoprivredne mašine i oruđa  98,8 100,0 97,1
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  104,3 101,9 103,4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  105,4 100,1 105,0
    Drumska saobraćajna sredstva  103,9 100,9 109,3
    Tečna goriva i maziva  94,2 101,7 107,4
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,6 100,0 100,0
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  100,0 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  96,5 100,1 95,8
    Obuća (kožna i gumena)  103,6 100,0 100,0