Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2016.

Prema Saopštenju RZS broj 270 od 5.10.2016. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u septembru 2016. godine je bio: 

OPIS  IX/2016
Ø 2015 
IX/2016
VIII/2016 
IX/2016
XII/2015 
Republika Srbija  100,0 100,2 100,9
Vojvodina  98,6 100,9 101,3

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u SEPTEMBRU 2016. godine po delatnostima

OPIS IX/2016
Ø 2015 
IX/2016
VIII/2016
IX/2016
XII/2015
UKUPNO  100,0 100,2 100,9
    Po nameni potrošnje 
    Energija  98,1 101,4 101,6
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  99,1 99,2 99,7
    Kapitalni proizvodi  100,6 100,0 100,4
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  100,1 100,0 100,0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  102,4 99,9 101,5
RUDARSTVO  91,0 100,2 100,0
    Eksploatacija uglja  92,0 100,0 100,0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  76,9 99,7 106,6
    Ekspolatacija ruda metala  91,7 100,6 97,7
    Ostalo rudarstvo  100,8  100,0 100,6
PRERAÐIVAĐKA INDUSTRIJA  100,3 100,2 101,2
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  102,3 100,0 101,6
    Proizvodnja pića  98,0 100,0 100,5
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  114,9 99,4 97,3
    Proizvodnja tekstila  100,8  100,0 100,1
    Proizvodnja odevnih predmeta  99,8 100,0 100,9
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  101,2 100,0 100,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  105,1 94,7 102,9
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  98,1 99,1 101,1
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  91,8 107,7 108,7
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  96,7 101,3 98,2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  95,8 100,0 99,9
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,3 99,9 100,0
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  101,1 100,0 101,2
    Proizvodnja osnovnih metala  99,0 98,5 100,9
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,2 100,0 100,0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100,3 100,0 100,2
    Proizvodnja električne opreme  101,0 96,5 100,9
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  102,6 100,0 102,1
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  100,3 100,0 100,2
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100,0 100,0 100,0
    Proizvodnja nameštaja  100,0 100,0 100,0
    Ostala prerađivačke delatnosti  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIĐNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  101,3 100,0 99,7
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  101,3 100,0 99,7
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  101,4 100,0 100,7
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  101,4 100,0 100,7
Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  104,9 100,1 104,2
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  89,9 100,2 90,6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,9 100,2 102,1
    Drumska saobraćajna sredstva  100,3 100,0 100,4
    Tečna goriva i maziva  91,7 106,8 104,5
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,4 100,0 100,0
    Električni aparati  100,0 100,0 100,0
    Drveni nameštaj  100,0 100,0 100,0
    Odeća (tkanine i konfekcija)  99,8 100,0 101,0
    Obuća (kožna i gumena)  100,0 100,0 100,0