Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za april 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 121 od 5.05.2009. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u aprilu 2009. godine je bio: 

OPIS

4.2009.
Ø 2008.

4.2009.
3.2009.

4.2009.
4.2008.

4.2009.
12.2008.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

103,5

101,0

105,1

102,1

Centralna Srbija

105,6

101,1

106,5

102,8

Vojvodina

100,4

100,9

102,9

100,9

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za APRIL 2009. godine po delatnostima
 
4.2009.
Ø 2008.
4.2009.
3.2009.
4.2009.
12.2008.
1
2
3
4
U K U P N O
103,5
101,0
102,1
Po nameni potrošnje
Energija
103,8
101,6
102,5
Intermedijarni proizvodi, osim energije
99,1
99,3
98,8
Kapitalni proizvodi
108,8
105,5
108,9
Trajni proizvodi za široku potrošnju
103,2
100,9
102,3
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
105,2
100,5
102,2
VAÐENJE RUDA I KAMENA
123,4
104,0
108,1
Vađenje energetskih sirovina
126,6
104,3
108,7
Vađenje uglja
111,1
100,0
100,0
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
138,1
107,1
114,6
Vađenje ostalih sirovina i materijala
100,7
101,1
102,8
Vađenje ruda metala
81,9
105,5
98,2
Vađenje ostalih ruda i kamena
107,1
100,0
104,1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
100,4
100,7
101,7
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
102,9
99,8
100,9
Proizv. prehrambenih proizvoda i piæa
102,7
99,8
100,6
Proizv. duvanskih proizvoda
104,8
100,1
103,5
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
102,8
99,6
103,1
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
106,7
99,3
103,7
Proizv. odevnih predmeta i krzna
94,0
100,5
101,7
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
110,4
100,0
108,6
Prerada drveta i proizvodi od drveta
98,8
100,1
96,0
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
108,8
100,0
104,1
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
106,0
100,1
105,2
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
110,3
100,0
103,7
Proizv. koksa i derivata nafte
72,7
100,6
100,3
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
98,0
102,2
99,0
Proizv. proizvoda od gume i plastike
104,7
100,0
104,8
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
110,5
99,8
104,1
Proizv. metala i metalnih proizvoda
100,6
98,1
98,1
Proizv. osnovnih metala
78,9
90,3
78,2
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
107,3
100,1
104,1
Proizv. ostalih mašina i ureðaja
104,6
100,0
101,7
Proizv. električnih i optičkih uređaja
103,2
107,5
107,8
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
109,0
118,3
118,3
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
94,7
98,7
98,0
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
105,9
102,1
104,9
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,9
100,0
102,4
Proizv. saobraćajnih sredstava
108,4
98,1
104,2
Proizv. motornih vozila i prikolica
106,2
97,7
103,1
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
116,6
100,0
108,7
Ostala prerađivačka industrija
102,2
100,0
100,9
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
107,3
100,6
100,2
Proizv. el. energije, gasa i vode
107,3
100,6
100,2
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
106,8
100,0
99,3
Prečišćavanje i distribucija vode
111,0
105,3
107,0
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa
110,3
100,0
106,0
Hemijska sredstva za poljoprivredu
104,3
98,3
97,8
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
104,4
99,2
101,1
Drumska saobraćajna sredstva
102,3
100,0
99,2
Tečna goriva i maziva
73,4
107,2
104,6
Metalni aparati za domaćinstvo
107,5
100,0
106,1
Električni aparati
102,7
101,4
101,8
Drveni nameštaj
99,1
100,0
97,3
Odeća (tkanine i konfekcija)
98,0
100,3
100,4
Obuća (kožna i gumena)
112,9
100,0
112,0