Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za april 2010.

Prema Saopštenju RZS broj 123 od 5.05.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u aprilu 2010. godine je bio:

OPIS

4.2010.
Ø 2009.

4.2010.
3.2010.

4.2010.
4.2009.

4.2010.
12.2009
.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

110,7

101,9

113,0

107,5

Centralna Srbija

105,8

100,9

106,2

104,8

Vojvodina

117,8

103,3

123,1

111,2

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za APRIL 2010. godine po delatnostima
 
4.2010.
Ø 2009.
4.2010.
3.2010.
4.2010.
12.2009.
1
2
3
4
U K U P N O
110,7
101,9
107,5
Po nameni potrošnje
     
Energija
123,3
103,8
114,8
Intermedijarni proizvodi, osim energije
108,5
102,3
107,0
Kapitalni proizvodi
104,4
100,3
102,6
Trajni proizvodi za široku potrošnju
106,3
100,0
106,1
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
102,3
100,2
101,8
VAÐENJE RUDA I KAMENA
138,5
105,6
126,8
Vađenje energetskih sirovina
142,3
106,3
129,4
Vađenje uglja
103,2
101,6
102,8
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
171,3
108,6
146,3
Vađenje ostalih sirovina i materijala
111,5
100,2
108,0
Vađenje ruda metala
142,2
100,6
128,8
Vađenje ostalih ruda i kamena
101,1
100,0
100,3
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
107,2
101,4
104,4
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
101,7
100,1
101,6
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
101,5
100,0
101,4
Proizv. duvanskih proizvoda
103,6
100,0
103,4
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
104,1
103,1
102,5
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
101,5
100,0
101,5
Proizv. odevnih predmeta i krzna
109,9
109,9
104,5
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
103,8
100,0
102,3
Prerada drveta i proizvodi od drveta
98,5
98,4
101,2
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
101,8
99,9
101,7
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
100,5
99,9
101,6
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
102,5
100,0
101,8
Proizv. koksa i derivata nafte
129,3
105,8
108,6
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
115,5
101,9
110,3
Proizv. proizvoda od gume i plastike
108,7
103,5
108,3
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
101,8
100,3
101,9
Proizv. metala i metalnih proizvoda
108,9
104,6
108,5
Proizv. osnovnih metala
106,1
100,1
105,4
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
109,8
106,0
109,6
Proizv. ostalih mašina i uređaja
104,9
100,0
103,3
Proizv. električnih i optičkih uređaja
106,2
100,8
103,1
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
104,0
100,0
100,0
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
113,0
102,3
108,9
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
100,3
100,0
100,0
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
101,2
100,0
101,2
Proizv. saobraćajnih sredstava
103,0
101,5
102,1
Proizv. motornih vozila i prikolica
102,7
102,0
102,3
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
104,2
100,0
101,3
Ostala prerađivačka industrija
107,5
100,0
108,5
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
112,4
101,4
111,1
Proizv. el. energije, gasa i vode
112,4
101,4
111,1
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
111,4
100,0
110,3
Prečišćavanje i distribucija vode
120,3
114,1
117,1
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
102,1
100,0
100,5
Hemijska sredstva za poljoprivredu
96,3
101,3
100,1
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
102,2
100,1
101,9
Drumska saobraćajna sredstva
100,7
100,1
100,5
Tečna goriva i maziva
126,8
108,5
107,1
Metalni aparati za domaćinstvo
108,7
100,0
106,5
Električni aparati
104,2
100,0
102,2
Drveni nameštaj
106,0
100,0
108,1
Odeća (tkanine i konfekcija)
106,4
107,3
102,6
Obuća (kožna i gumena)
103,0
100,0
100,5