Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za avgust 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 252 od 7.09.2009. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u avgustu 2009. godine je bio:

OPIS
8.2009.
Ø2008.
8.2009.
7.2009.
8.2009.
8.2008.
8.2009.
12.2008.
1
2
3
4
5
Republika Srbija
108,1
101,1
105,5
106,6
Centralna Srbija
106,4
100,0
105,1
103,6
Vojvodina
110,6
102,9
105,9
111,2

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za AVGUST 2009. godine po delatnostima
8.2009.
Ø 2008.
8.2009.
7.2009.
8.2009.
12.2008.
1
2
3
4
U K U P N O
108,1
101,1
106,6
Po nameni potrošnje
Energija
115,1
103,9
113,6
Intermedijarni proizvodi, osim energije
101,6
100,3
101,3
Kapitalni proizvodi
109,1
99,5
109,2
Trajni proizvodi za široku potrošnju
105,5
99,8
104,6
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
106,6
99,8
103,6
VAÐENJE RUDA I KAMENA
147,5
109,1
129,2
Vađenje energetskih sirovina
153,8
109,9
132,0
Vađenje uglja
109,2
99,9
98,3
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
186,7
114,7
154,9
Vađenje ostalih sirovina i materijala
103,2
101,8
105,3
Vađenje ruda metala
89,7
107,6
107,6
Vađenje ostalih ruda i kamena
107,8
100,2
104,8
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
103,7
100,2
105,1
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
104,5
99,5
102,5
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
104,5
99,5
102,4
Proizv. duvanskih proizvoda
104,8
100,0
103,5
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
109,0
99,8
109,3
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
107,5
100,0
104,5
Proizv. odevnih predmeta i krzna
112,3
99,2
121,5
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
113,1
100,0
111,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta
103,4
102,5
100,5
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
108,4
99,9
103,7
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
105,5
99,8
104,7
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
110,0
100,0
103,4
Proizv. koksa i derivata nafte
91,5
104,6
126,2
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
104,1
100,6
105,2
Proizv. proizvoda od gume i plastike
104,3
100,0
104,4
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
109,6
99,8
103,3
Proizv. metala i metalnih proizvoda
101,2
100,4
98,6
Proizv. osnovnih metala
80,0
101,7
79,3
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
107,7
100,1
104,5
Proizv. ostalih mašina i uređaja
108,1
100,0
105,1
Proizv. električnih i optičkih uređaja
104,6
100,0
109,3
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
109,0
100,0
118,3
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
99,0
100,1
102,5
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
105,5
99,6
104,5
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,9
100,0
102,4
Proizv. saobraćajnih sredstava
109,3
97,9
105,1
Proizv. motornih vozila i prikolica
107,6
97,3
104,5
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
115,3
100,1
107,5
Ostala prerađivačka industrija
103,1
100,0
101,8
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
108,3
100,2
101,1
Proizv. el. energije, gasa i vode
108,3
100,2
101,1
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
107,6
100,3
100,1
Prečišćavanje i distribucija vode
114,6
100,0
110,5
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa
113,1
100,0
108,6
Hemijska sredstva za poljoprivredu
104,3
100,0
97,8
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
104,7
100,2
101,4
Drumska saobraćajna sredstva
103,0
100,2
99,9
Tečna goriva i maziva
87,8
101,3
125,1
Metalni aparati za domaćinstvo
112,4
100,0
111,0
Električni aparati
107,1
100,0
106,1
Drveni nameštaj
100,1
100,0
98,3
Odeća (tkanine i konfekcija)
111,2
99,5
113,9
Obuća (kožna i gumena)
116,5
100,0
115,6