Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za avgust 2010.

Prema Saopštenju RZS broj 263 od 6.09.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u avgustu 2010. godine je bio:

OPIS

8.2010.
Ø 2009.

8.2010.
7.2010.

8.2010.
8.2009.

8.2010.
12.2009.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

114,6

101,5

112,1

111,3

Centralna Srbija

108,2

100,8

107,9

107,1

Vojvodina

123,9

102,5

118,1

117,0

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za AVGUST 2010. godine po delatnostima

8.2010.
Ø 2009.

8.2010.
7.2010.

8.2010.
12.2009.

1

2

3

4

UKUPNO

114,6

101,5

111,3

Po nameni potrošnje

Energija

127,2

101,7

118,4

Intermedijarni proizvodi, osim energije

113,3

101,8

111,7

Kapitalni proizvodi

106,4

100,2

104,5

Trajni proizvodi za široku potrošnju

108,5

100,6

108,3

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

106,3

101,7

105,8

VAÐENJE RUDA I KAMENA

143,8

103,0

131,7

Vađenje energetskih sirovina

146,6

103,5

133,3

Vađenje uglja

103,2

99,9

102,8

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

178,8

105,1

152,7

Vađenje ostalih sirovina i materijala

124,0

99,8

120,2

Vađenje ruda metala

176,0

99,1

159,4

Vađenje ostalih ruda i kamena

106,4

100,1

105,6

PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA

111,7

101,6

108,8

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

108,6

103,6

108,5

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

108,9

103,8

108,8

Proizv. duvanskih proizvoda

105,2

101,5

105,0

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

106,6

99,9

104,9

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

107,4

100,0

107,4

Proizv. odevnih predmeta i krzna

104,9

99,8

99,7

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

103,4

98,3

101,9

Prerada drveta i proizvodi od drveta

98,7

98,7

101,4

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

103,2

100,6

103,1

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

104,5

101,6

105,7

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

102,5

100,0

101,8

Proizv. koksa i derivata nafte

139,4

102,9

117,0

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

115,0

99,5

109,8

Proizv. proizvoda od gume i plastike

109,2

100,0

108,8

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

103,6

100,2

103,7

Proizv. metala i metalnih proizvoda

114,5

100,3

114,0

Proizv. osnovnih metala

122,4

101,2

121,5

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

112,1

100,0

111,9

Proizv. ostalih mašina i uređaja

109,0

100,2

107,4

Proizv. električnih i optičkih uređaja

108,1

101,1

105,0

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

104,3

100,0

100,3

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

117,4

103,0

113,1

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

102,0

100,0

101,7

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

101,2

100,0

101,2

Proizv. saobraćajnih sredstava

107,6

100,3

106,6

Proizv. motornih vozila i prikolica

107,3

100,0

106,9

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

109,0

101,6

105,9

Ostala prerađivačka industrija

109,4

100,7

110,4

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

113,3

100,0

112,0

Proizv. el. energije, gasa i vode

113,3

100,0

112,0

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

111,6

100,0

110,5

Prečišćavanje i distribucija vode

127,6

100,0

124,2

Izabrane grupe proizvoda

Poljoprivredne mašine i oruđa

104,6

100,8

103,0

Hemijska sredstva za poljoprivredu

97,8

100,0

101,7

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

104,1

100,6

103,8

Drumska saobraćajna sredstva

101,8

100,6

101,6

Tečna goriva i maziva

136,6

100,8

115,4

Metalni aparati za domaćinstvo

108,7

100,0

106,5

Električni aparati

109,9

100,0

107,7

Drveni nameštaj

108,4

101,0

110,5

Odeća (tkanine i konfekcija)

102,8

99,9

99,1

Obuća (kožna i gumena)

100,8

97,6

98,3