Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za decembar 2008. godine

Prema Saopštenju RZS broj 2 od 5.01.2009. godine rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2008. godine je bio:

OPIS

12.2008.
Ø 2007.

12.2008.
11.2008.

12.2008.
12.2007.

Ø 2008.
Ø 2007.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

113,8

99,4

109,0

112,4

Centralna Srbija

111,2

100,0

107,3

108,4

Vojvodina

117,6

98,6

111,4

118,1

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za DECEMBAR 2008. godine po delatnostima
 
12.2008.
Ø 2007.
12.2008.
11.2008.
12.2008.
12.2007.
Ø 2008.
Ø 2007.
1
2
3
4
5
U K U P N O
113,8
99,4
109,0
112,4
Po nameni potrošnje
Energija
122,9
98,8
116,3
121,2
Intermedijarni proizvodi, osim energije
109,9
99,5
106,8
109,1
Kapitalni proizvodi
98,6
100,1
100,3
98,5
Trajni proizvodi za široku potrošnju
100,6
99,9
102,4
99,8
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
113,5
99,7
106,6
111,4
VAĐENJE RUDA I KAMENA
156,8
100,3
154,3
136,2
Vađenje energetskih sirovina
164,3
100,2
162,0
104,5
Vađenje uglja
138,4
99,9
123,5
124,6
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
183,5
100,5
196,5
152,2
Vađenje ostalih sirovina i materijala
104,4
100,3
101,7
106,1
Vađenje ruda metala
87,8
101,5
82,0
104,5
Vađenje ostalih ruda i kamena
110,0
100,0
108,7
106,7
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
108,2
98,7
102,7
110,3
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
117,2
99,7
107,2
115,4
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
117,9
99,7
107,5
116,0
Proizv. duvanskih proizvoda
109,7
100,0
105,1
108,1
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
100,8
100,5
100,8
100,6
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
104,2
100,4
104,6
100,9
Proizv. odevnih predmeta i krzna
93,1
100,9
92,2
99,9
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
103,9
100,9
102,8
102,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta
104,5
103,4
103,8
101,7
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
103,4
100,4
102,4
101,9
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
103,3
101,0
100,1
102,5
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
103,4
100,0
103,5
101,5
Proizv. koksa i derivata nafte
93,1
89,5
77,5
127,7
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
110,4
98,1
107,5
110,3
Proizv. proizvoda od gume i plastike
101,8
99,7
101,5
101,8
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
115,3
99,9
114,0
108,6
Proizv. metala i metalnih proizvoda
113,3
99,3
111,5
110,0
Proizv. osnovnih metala
133,6
97,6
126,2
131,0
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
107,1
100,0
106,9
103,5
Proizv. ostalih mašina i uređaja
110,5
99,4
110,4
107,5
Proizv. električnih i optičkih uređaja
92,3
99,9
94,0
96,2
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
83,1
100,0
85,5
90,2
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
97,9
99,9
99,3
101,1
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
99,8
99,1
101,6
98,6
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,6
100,0
101,5
102,1
Proizv. saobraćajnih sredstava
101,8
100,4
105,5
98,8
Proizv. motornih vozila i prikolica
105,1
100,5
105,1
103,0
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
90,2
100,0
107,6
84,1
Ostala prerađivačka industrija
101,5
100,8
103,4
100,4
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
117,6
101,6
116,0
109,7
Proizv. el. energije, gasa i vode
117,6
101,6
116,0
109,7
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
118,8
101,8
117,2
110,4
Prečišćavanje i distribucija vode
108,0
100,6
105,9
104,1
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa
107,9
100,2
108,0
103,5
Hemijska sredstva za poljoprivredu
139,5
100,0
137,2
128,1
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
109,7
99,8
108,2
105,9
Drumska saobraćajna sredstva
104,8
100,8
105,2
103,1
Tečna goriva i maziva
87,3
88,3
73,7
124,7
Metalni aparati za domaćinstvo
104,7
98,8
104,0
103,2
Električni aparati
95,9
99,7
99,3
94,7
Drveni nameštaj
100,8
101,1
103,7
99,4
Odeća (tkanine i konfekcija)
98,9
100,0
99,0
99,9
Obuća (kožna i gumena)
102,1
100,0
102,1
101,3