Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za decembar 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 2 od 5.01.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2009. godine je bio:

OPIS

12.2009.
Ø 2008.

12.2009.
11.2009.

12.2009.
12.2008.

Ø 2009.
Ø 2008.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

108,9

100,1

107,4

105,6

Centralna Srbija

107,0

100,0

104,2

105,9

Vojvodina

111,6

100,3

112,2

105,1

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za DECEMBAR 2009. godine po delatnostima
 

12.2009.
Ø 2008.

12.2009.
11.2009.

12.2009.
12.2008.

1

2

3

4

U K U P N O

108,9

100,1

107,4

Po nameni potrošnje

     

Energija

116,6

99,7

115,1

Intermedijarni proizvodi, osim energije

102,6

100,4

102,3

Kapitalni proizvodi

109,3

100,6

109,4

Trajni proizvodi za široku potrošnju

105,6

100,0

104,7

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

106,7

100,3

103,7

VAÐENJE RUDA I KAMENA

147,5

99,5

129,2

Vađenje energetskih sirovina

153,4

99,3

131,7

Vađenje uglja

110,2

100,1

99,2

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

185,3

98,9

153,8

Vađenje ostalih sirovina i materijala

106,4

101,2

108,6

Vađenje ruda metala

102,1

105,3

122,4

Vađenje ostalih ruda i kamena

107,8

100,0

104,8

PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA

104,8

100,3

106,2

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

104,4

100,4

102,4

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

104,3

100,4

102,2

Proizv. duvanskih proizvoda

105,1

100,0

103,8

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

108,5

98,3

108,8

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

107,3

100,0

104,3

Proizv. odevnih predmeta i krzna

111,2

94,8

120,3

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

113,3

100,0

111,4

Prerada drveta i proizvodi od drveta

98,4

100,0

95,6

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

108,8

100,5

104,1

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

104,7

100,0

103,9

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

110,9

100,6

104,2

Proizv. koksa i derivata nafte

98,8

100,1

136,3

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

106,2

100,2

107,3

Proizv. proizvoda od gume i plastike

104,5

100,2

104,6

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

110,2

100,2

103,9

Proizv. metala i metalnih proizvoda

102,1

100,2

99,5

Proizv. osnovnih metala

84,2

101,2

83,4

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

107,7

100,0

104,5

Proizv. ostalih mašina i uređaja

108,1

100,0

105,1

Proizv. električnih i optičkih uređaja

105,6

100,2

110,3

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

109,0

100,0

118,3

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

102,2

100,7

105,8

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

105,5

100,0

104,5

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

102,9

100,0

102,4

Proizv. saobraćajnih sredstava

110,1

102,8

105,9

Proizv. motornih vozila i prikolica

107,8

103,4

104,7

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

118,5

101,1

110,4

Ostala prerađivačka industrija

103,1

100,0

101,8

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

108,1

99,6

100,9

Proizv. el. energije, gasa i vode

108,1

99,6

100,9

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

107,3

99,5

99,8

Prečišćavanje i distribucija vode

114,6

100,0

110,5

Izabrane grupe proizvoda

     

Poljoprivredne mašine i oruđa

113,1

100,0

108,6

Hemijska sredstva za poljoprivredu

101,7

100,0

95,4

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

105,2

100,2

101,8

Drumska saobraćajna sredstva

103,2

100,2

100,1

Tečna goriva i maziva

95,0

100,0

135,3

Metalni aparati za domaćinstvo

112,4

100,0

111,0

Električni aparati

107,1

100,0

106,1

Drveni nameštaj

100,1

100,0

98,3

Odeća (tkanine i konfekcija)

110,4

96,2

113,1

Obuća (kožna i gumena)

116,8

100,0

115,9