Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za decembar 2010.

Prema Saopštenju RZS broj 2 od 5.01.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2010. godine je bio:

OPIS

12.2010.
Ø 2009.

12.2010.
11.2010.

12.2010.
12.2009.

Ø 2010.
Ø 2009.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

119,7

101,2

116,2

112,7

Centralna Srbija

110,4

100,3

109,3

106,9

Vojvodina

133,0

102,2

125,6

121,1

 
12.2010.
Ø 2009.
12.2010.
11.2010.
12.2010.
12.2009.
Ø 2010.
Ø 2009.
1
2
3
4
5
UKUPNO
119,7
101,2
116,2
112,7
Po nameni potrošnje

Energija

133,2
101,9
124,0
123,9
Intermedijarni proizvodi, osim energije
116,8
101,0
115,2
111,0
Kapitalni proizvodi
108,3
100,1
106,4
105,8
Trajni proizvodi za široku potrošnju
113,7
100,0
113,5
107,6
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
112,4
100,6
111,8
105,5
VAĐENJE RUDA I KAMENA
156,6
105,9
143,4
139,0
Vađenje energetskih sirovina
161,3
106,3
146,6
141,8
Vađenje uglja
103,3
100,1
102,9
102,6
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
204,3
109,0
174,5
170,9
Vađenje ostalih sirovina i materijala
123,3
101,4
119,5
119,0
Vađenje ruda metala
172,0
103,5
155,8
162,3
Vađenje ostalih ruda i kamena
106,8
100,4
106,0
104,4
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
116,8
100,7
113,7
110,1
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
114,8
101,0
114,7
106,3
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
115,6
101,0
115,5
106,4
Proizv. duvanskih proizvoda
105,2
100,0
105,0
104,3
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
127,6
113,2
125,6
107,4
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
130,5
119,3
130,5
107,4
Proizv. odevnih predmeta i krzna
121,0
100,7
115,0
107,6
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
104,9
100,0
103,3
103,9
Prerada drveta i proizvodi od drveta
100,8
100,0
103,6
100,2
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
110,4
100,4
110,3
104,5
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
108,1
101,1
109,3
103,2
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
111,6
100,0
110,8
105,3
Proizv. koksa i derivata nafte
148,3
100,7
124,5
134,9
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
117,5
100,1
112,2
115,1
Proizv. proizvoda od gume i plastike
114,2
102,7
113,7
109,0
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
104,6
99,7
104,7
102,9
Proizv. metala i metalnih proizvoda
115,5
100,3
115,0
111,1
Proizv. osnovnih metala
125,6
100,9
124,7
115,9
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
112,3
100,0
112,1
109,5
Proizv. ostalih mašina i uređaja
109,7
100,0
108,1
106,8
Proizv. električnih i optičkih uređaja
111,3
100,1
108,1
107,6
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
104,8
100,0
100,8
104,3
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
125,4
100,1
120,8
115,9
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
104,7
100,0
104,4
102,1
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
101,2
100,0
101,2
101,2
Proizv. saobraćajnih sredstava
112,3
100,4
111,3
105,9
Proizv. motornih vozila i prikolica
113,3
100,5
112,8
105,8
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
108,7
99,8
105,6
106,3
Ostala prerađivačka industrija
114,7
100,0
115,7
108,1
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
114,3
100,0
112,9
111,2
Proizv. el. energije, gasa i vode
114,3
100,0
112,9
111,2
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
112,4
100,0
111,3
110,0
Prečišćavanje i distribucija vode
130,6
100,0
127,2
121,7
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa
105,3
100,0
103,6
103,6
Hemijska sredstva za poljoprivredu
101,4
100,0
105,4
97,9
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
106,4
100,0
106,1
103,9
Drumska saobraćajna sredstva
110,1
99,5
109,9
102,6
Tečna goriva i maziva
144,7
100,0
122,2
132,0
Metalni aparati za domaćinstvo
113,6
100,0
111,3
108,6
Električni aparati
109,9
100,0
107,7
107,8
Drveni nameštaj
113,7
100,0
115,9
106,9
Odeća (tkanine i konfekcija)
114,4
100,5
110,3
104,8
Obuća (kožna i gumena)
101,6
100,0
99,1
102,3