Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za februar 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 63 od 5.03.2009. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru 2009. godine je bio:
OPIS
2.2009.
Ø2008.
2.2009.
1.2009.
2.2009.
2.2008.
1.-2.2009.
Ø2008.
1
2
3
4
5
Republika Srbija
101,6
101,8
105,6
100,7
Centralna Srbija
104,0
100,6
107,7
103,7
Vojvodina
98,0
103,6
102,4
96,3
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za FEBRUAR 2009. godine po delatnostima
 
2.2009.
Ø 2008.
2.2009.
1.2009.
2.2009.
2.2008.
1-2.2009.
Ø 2008.
1
2
3
4
5
U K U P N O
100,7
101,8
105,6
100,7
Po nameni potrošnje
       
Energija
97,2
105,3
106,2
97,2
Intermedijarni proizvodi, osim energije
100,2
100,2
103,5
100,2
Kapitalni proizvodi
101,7
101,9
101,7
101,7
Trajni proizvodi za široku potrošnju
103,5
100,0
105,3
103,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
104,0
100,0
107,9
104,0
VAĐENJE RUDA I KAMENA
114,0
104,6
120,5
114,0
Vađenje energetskih sirovina
116,4
105,1
123,5
116,4
Vađenje uglja
111,1
100,0
123,3
111,1
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
120,3
108,9
123,7
120,3
Vađenje ostalih sirovina i materijala
96,8
99,6
99,7
96,8
Vađenje ruda metala
77,0
97,2
74,4
77,0
Vađenje ostalih ruda i kamena
103,5
100,2
108,8
103,5
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
99,0
101,5
102,8
99,0
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
103,2
99,7
107,0
103,2
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
103,1
99,7
107,2
103,1
Proizv. duvanskih proizvoda
104,7
100,0
105,4
104,7
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
102,7
100,3
102,4
102,7
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
107,3
100,0
108,1
107,3
Proizv. odevnih predmeta i krzna
92,3
101,2
90,2
92,3
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
107,0
107,9
111,4
107,0
Prerada drveta i proizvodi od drveta
101,2
100,0
104,9
101,2
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
106,1
100,2
108,1
106,1
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
105,5
100,5
105,0
105,5
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
106,4
100,0
109,8
106,4
Proizv. koksa i derivata nafte
67,0
120,6
77,1
67,0
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
95,8
100,7
100,0
95,8
Proizv. proizvoda od gume i plastike
101,8
105,9
105,5
101,8
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
109,4
101,2
114,3
109,4
Proizv. metala i metalnih proizvoda
103,8
99,5
110,0
103,8
Proizv. osnovnih metala
95,7
91,9
111,6
95,7
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
106,4
101,7
109,6
106,4
Proizv. ostalih mašina i uređaja
103,5
100,9
110,4
103,5
Proizv. električnih i optičkih uređaja
96,3
99,9
93,1
96,3
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
92,1
100,0
85,4
92,1
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
96,5
99,8
96,6
96,5
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
103,8
99,7
102,8
103,8
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,9
100,0
103,7
102,9
Proizv. saobraćajnih sredstava
106,7
103,4
109,8
106,7
Proizv. motornih vozila i prikolica
105,8
104,4
111,3
105,8
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
110,2
100,0
105,2
110,2
Ostala prerađivačka industrija
104,0
100,0
106,6
104,0
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
101,8
101,4
111,1
101,8
Proizv. el. energije, gasa i vode
101,8
101,4
111,1
101,8
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
101,5
101,4
111,6
101,5
Prečišćavanje i distribucija vode
104,4
101,0
107,2
104,4
Izabrane grupe proizvoda
       
Poljoprivredne mašine i oruđa
106,6
103,1
111,9
106,6
Hemijska sredstva za poljoprivredu
110,3
100,0
118,1
110,3
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
104,5
100,4
107,6
104,5
Drumska saobraćajna sredstva
103,7
100,0
107,5
103,7
Tečna goriva i maziva
61,0
127,8
73,0
61,0
Metalni aparati za domaćinstvo
105,2
100,0
108,0
105,2
Električni aparati
100,9
100,0
98,5
100,9
Drveni nameštaj
104,3
100,0
107,0
104,3
Odeća (tkanine i konfekcija)
97,2
100,1
96,5
97,2
Obuća (kožna i gumena)
106,5
110,8
112,2
106,5