Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za januar 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 51 od 26.02.2009. godine rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u januaru 2009. god. je bio: 

OPIS
1.2009.
Ø2008.
1.2009.
12.2008.
1.2009.
1.2008.
Ø2008.
Ø2007.
1
2
3
4
5
Republika Srbija
99,8
98,4
104,2
112,4
Centralna Srbija
103,4
100,7
107,3
108,4
Vojvodina
94,6
95,1
99,7
118,1
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za JANUAR 2009. godine po delatnostima
    *
 
1.2009.
Ø2008.
1.2009.
12.2008.
1.2009.
1.2008.
1
2
3
4
U K U P N O
99,8
98,4
104,2
Po nameni potrošnje
     
Energija
94,7
93,5
101,7
Intermedijarni proizvodi, osim energije
100,1
99,8
103,7
Kapitalni proizvodi
100,7
100,8
100,2
Trajni proizvodi za široku potrošnju
103,5
102,6
105,4
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
104,0
101,1
108,1
VAĐENJE RUDA I KAMENA
111,4
97,5
116,6
Vađenje energetskih sirovina
113,5
97,4
119,1
Vađenje uglja
111,1
100,0
123,3
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
115,2
95,6
116,1
Vađenje ostalih sirovina i materijala
97,0
99,0
100,2
Vađenje ruda metala
78,1
93,6
76,6
Vađenje ostalih ruda i kamena
103,4
100,5
108,7
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
98,2
99,5
101,7
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
103,3
101,3
107,7
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
103,2
101,1
107,9
Proizv. duvanskih proizvoda
104,7
103,4
105,4
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
102,5
102,8
102,9
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
107,3
104,3
108,6
Proizv. odevnih predmeta i krzna
91,7
99,2
90,5
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
103,0
101,3
104,4
Prerada drveta i proizvodi od drveta
101,2
98,3
101,9
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
106,0
101,4
107,8
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
105,2
104,4
104,3
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
106,4
100,0
109,8
Proizv. koksa i derivata nafte
60,7
83,7
65,3
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
95,4
96,4
99,9
Proizv. proizvoda od gume i plastike
98,9
99,0
100,3
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
108,8
102,5
112,6
Proizv. metala i metalnih proizvoda
104,1
101,5
100,6
Proizv. osnovnih metala
99,7
98,8
121,6
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
105,5
102,3
107,9
Proizv. ostalih mašina i uređaja
103,1
100,2
110,3
Proizv. električnih i optičkih uređaja
96,3
100,6
93,9
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
92,1
100,0
85,4
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
96,6
100,0
99,0
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
104,0
103,0
103,1
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,9
102,4
103,7
Proizv. saobraćajnih sredstava
104,9
100,9
107,4
Proizv. motornih vozila i prikolica
103,5
100,5
107,3
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
110,2
102,7
108,1
Ostala prerađivačka industrija
104,0
102,7
106,7
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
101,1
94,4
109,5
Proizv. el. energije, gasa i vode
101,1
94,4
109,5
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
100,8
93,8
110,0
Prečišćavanje i distribucija vode
103,9
100,2
106,1
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
104,9
100,8
108,5
Hemijska sredstva za poljoprivredu
110,3
103,5
131,9
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
104,3
101,0
106,6
Drumska saobraćajna sredstva
103,7
100,6
108,6
Tečna goriva i maziva
53,6
76,4
57,6
Metalni aparati za domaćinstvo
105,2
103,8
108,0
Električni aparati
100,9
100,0
98,5
Drveni nameštaj
104,3
102,5
107,1
Odeća (tkanine i konfekcija)
97,1
99,5
96,4
Obuća (kožna i gumena)
101,1
100,3
102,6