Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za januar 2010.

Prema Saopštenju RZS broj 40 od 23.02.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u januaru 2010. godine je bio:

OPIS

1.2010.
Ø 2009.

1.2010.
12.2009.

1.2010.
1.2009.

Ø 2009.
Ø 2008.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

104,9

101,8

110,4

105,6

Centralna Srbija

101,8

100,8

103,4

105,9

Vojvodina

109,4

103,3

121,4

105,1

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za JANUAR 2010. godine po delatnostima
OPIS
1.2010.
Ø 2009.
1.2010.
12.2009.
1.2010.
1.2009.
1
2
3
4
U K U P N O
104,9
101,8
110,4
Po nameni potrošnje
     
Energija
111,3
103,6
127,9
Intermedijarni proizvodi, osim energije
103,5
102,1
103,8
Kapitalni proizvodi
103,2
101,4
109,8
Trajni proizvodi za široku potrošnju
100,2
100,0
98,0
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
100,7
100,2
102,0
VAÐENJE RUDA I KAMENA
120,1
110,0
139,0
Vađenje energetskih sirovina
122,4
111,3
144,2
Vađenje uglja
100,3
99,9
99,0
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
138,8
118,5
190,7
Vađenje ostalih sirovina i materijala
103,5
100,3
106,9
Vađenje ruda metala
111,4
100,9
115,3
Vađenje ostalih ruda i kamena
100,8
100,0
104,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
104,0
101,3
108,2
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
100,6
100,5
100,6
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
100,4
100,3
100,4
Proizv. duvanskih proizvoda
103,6
103,4
103,7
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
99,2
97,6
103,5
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
100,0
100,0
100,1
Proizv. odevnih predmeta i krzna
97,4
92,6
112,7
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
101,5
100,0
107,3
Prerada drveta i proizvodi od drveta
99,2
102,0
98,4
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
100,1
100,0
101,0
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
98,8
99,9
97,5
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
100,7
100,0
102,9
Proizv. koksa i derivata nafte
122,8
103,1
171,5
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
108,5
103,6
115,9
Proizv. proizvoda od gume i plastike
105,0
104,6
110,1
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
100,3
100,4
100,8
Proizv. metala i metalnih proizvoda
102,4
102,0
98,8
Proizv. osnovnih metala
101,8
101,1
85,2
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
102,5
102,3
104,0
Proizv. ostalih mašina i uređaja
101,4
99,9
104,5
Proizv. električnih i optičkih uređaja
103,9
100,9
110,4
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
104,0
100,0
118,2
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
105,9
102,0
107,8
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
100,3
100,0
101,5
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
101,2
101,2
101,2
Proizv. saobraćajnih sredstava
101,0
100,1
103,8
Proizv. motornih vozila i prikolica
100,5
100,1
102,9
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
102,9
100,0
107,5
Ostala prerađivačka industrija
99,1
100,0
94,1
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
101,4
100,2
107,3
Proizv. el. energije, gasa i vode
101,4
100,2
107,3
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
101,0
100,0
106,7
Prečišćavanje i distribucija vode
104,6
101,9
112,0
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
101,1
99,5
107,0
Hemijska sredstva za poljoprivredu
96,2
100,0
91,7
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
101,9
101,6
101,8
Drumska saobraćajna sredstva
100,2
100,0
99,2
Tečna goriva i maziva
119,9
101,3
180,8
Metalni aparati za domaćinstvo
102,1
100,0
106,6
Električni aparati
102,0
100,0
105,6
Drveni nameštaj
98,1
100,0
88,9
Odeća (tkanine i konfekcija)
98,1
94,6
108,2
Obuća (kožna i gumena)
102,5
100,0
113,4