Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za jul 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 222 od 5.08.2009. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u julu 2009. godine je bio:

OPIS

7.2009.
Ø 2008.

7.2009.
6.2009.

7.2009.
7.2008.

7.2009.
12.2008.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

106,9

99,7

105,3

105,4

Centralna Srbija

106,4

100,1

106,9

103,6

Vojvodina

107,5

99,2

103,0

108,0

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za JUL 2009. godine po delatnostima
OPIS
7.2009.
Ø 2008.
7.2009.
6.2009.
7.2009.
12.2008.
1
2
3
4
U K U P N O
106,9
99,7
105,4
Po nameni potrošnje
     
Energija
110,8
98,7
109,4
Intermedijarni proizvodi, osim energije
101,3
99,9
101,0
Kapitalni proizvodi
109,6
100,5
109,7
Trajni proizvodi za široku potrošnju
105,7
100,0
104,8
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
106,8
100,4
103,8
VAÐENJE RUDA I KAMENA
135,2
95,1
118,4
Vađenje energetskih sirovina
140,0
94,6
120,2
Vađenje uglja
109,3
101,9
98,4
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
162,8
91,4
135,1
Vađenje ostalih sirovina i materijala
101,4
99,9
103,5
Vađenje ruda metala
83,4
99,9
100,0
Vađenje ostalih ruda i kamena
107,6
100,0
104,6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
103,5
100,4
104,9
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
105,0
100,4
102,9
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
105,0
100,4
102,8
Proizv. duvanskih proizvoda
104,8
100,0
103,5
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
109,2
100,0
109,5
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
107,5
100,0
104,5
Proizv. odevnih predmeta i krzna
113,2
100,0
122,5
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
113,1
102,4
111,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta
100,9
97,5
98,1
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
108,5
100,0
103,8
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
105,7
100,1
104,9
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
110,0
100,0
103,4
Proizv. koksa i derivata nafte
87,5
101,4
120,7
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
103,5
101,3
104,5
Proizv. proizvoda od gume i plastike
104,3
99,6
104,4
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
109,8
99,8
103,5
Proizv. metala i metalnih proizvoda
100,8
99,9
98,2
Proizv. osnovnih metala
78,7
99,2
78,0
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
107,6
100,0
104,4
Proizv. ostalih mašina i uređaja
108,1
100,0
105,1
Proizv. električnih i optičkih uređaja
104,6
99,7
109,3
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
109,0
100,0
118,3
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
98,9
99,0
102,4
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
105,9
100,0
104,9
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,9
100,0
102,4
Proizv. saobraćajnih sredstava
111,6
102,3
107,3
Proizv. motornih vozila i prikolica
110,6
102,9
107,4
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
115,2
100,5
107,4
Ostala prerađivačka industrija
103,1
100,0
101,8
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
108,1
100,2
100,9
Proizv. el. energije, gasa i vode
108,1
100,2
100,9
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
107,3
100,0
99,8
Prečišćavanje i distribucija vode
114,6
101,5
110,5
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
113,1
100,0
108,6
Hemijska sredstva za poljoprivredu
104,3
100,0
97,8
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
104,5
99,7
101,2
Drumska saobraćajna sredstva
102,8
99,7
99,7
Tečna goriva i maziva
86,7
100,7
123,5
Metalni aparati za domaćinstvo
112,4
100,0
111,0
Električni aparati
107,1
100,0
106,1
Drveni nameštaj
100,1
100,0
98,3
Odeća (tkanine i konfekcija)
111,8
100,0
114,5
Obuća (kožna i gumena)
116,5
103,2

115,6