Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za jun 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 185 od 6.07.2009. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u junu 2009. godine je bio:

OPIS

6.2009.
Ø 2008.

6.2009.
5.2009.

6.2009.
6.2008.

6.2009.
12.2008.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

107,2

102,1

106,6

105,7

Centralna Srbija

106,6

100,1

106,1

103,5

Vojvodina

108,4

104,9

107,1

108,9

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za JUN 2009. godine po delatnostima
 
6.2009.
Ø 2008.
6.2009.
5.2009.
6.2009.
12.2008.
1
2
3
4
U K U P N O
107,2
102,1
105,7
Po nameni potrošnje
     
Energija
112,3
105,8
110,9
Intermedijarni proizvodi, osim energije
101,4
100,4
101,1
Kapitalni proizvodi
109,1
100,0
109,2
Trajni proizvodi za široku potrošnju
105,7
101,8
104,8
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
106,4
100,2
103,4
VAÐENJE RUDA I KAMENA
142,2
110,6
124,5
Vađenje energetskih sirovina
148,0
111,7
127,0
Vađenje uglja
107,3
100,0
96,6
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
178,1
117,9
147,8
Vađenje ostalih sirovina i materijala
101,5
100,1
103,6
Vađenje ruda metala
83,5
100,5
100,1
Vađenje ostalih ruda i kamena
107,6
100,0
104,6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
103,1
101,3
104,5
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
104,6
100,5
102,5
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
104,6
100,6
102,4
Proizv. duvanskih proizvoda
104,8
100,0
103,5
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
109,2
102,9
109,5
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
107,5
100,0
104,5
Proizv. odevnih predmeta i krzna
113,2
110,1
122,5
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
110,4
100,0
108,6
Prerada drveta i proizvodi od drveta
103,5
102,3
100,6
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
108,5
99,6
103,8
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
105,6
99,2
104,8
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
110,0
99,7
103,4
Proizv. koksa i derivata nafte
86,3
114,3
119,0
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
102,2
100,1
103,2
Proizv. proizvoda od gume i plastike
104,7
99,8
104,8
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
110,0
99,3
103,7
Proizv. metala i metalnih proizvoda
100,9
100,1
98,3
Proizv. osnovnih metala
79,3
100,5
78,6
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
107,6
100,1
104,4
Proizv. ostalih mašina i uređaja
108,1
103,3
105,1
Proizv. električnih i optičkih uređaja
104,9
100,6
109,6
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
109,0
100,0
118,3
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
99,9
101,6
103,4
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
105,9
100,0
104,9
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,9
100,0
102,4
Proizv. saobraćajnih sredstava
109,1
99,5
104,9
Proizv. motornih vozila i prikolica
107,5
100,0
104,4
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
114,6
97,9
106,8
Ostala prerađivačka industrija
103,1
100,0
101,8
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
107,9
100,2
100,7
Proizv. el. energije, gasa i vode
107,9
100,2
100,7
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
107,3
100,2
99,8
Prečišćavanje i distribucija vode
112,9
100,4
108,9
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
113,1
102,4
108,6
Hemijska sredstva za poljoprivredu
104,3
100,0
97,8
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
104,8
100,1
101,5
Drumska saobraćajna sredstva
103,1
100,7
100,0
Tečna goriva i maziva
86,1
115,7
122,6
Metalni aparati za domaćinstvo
112,4
104,6
111,0
Električni aparati
107,1
104,3
106,1
Drveni nameštaj
100,1
100,0
98,3
Odeća (tkanine i konfekcija)
111,8
107,1
114,5
Obuća (kožna i gumena)
112,9
100,0
112,0