Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za jun 2010.

Prema Saopštenju RZS broj 196 od 5.07.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u junu 2010. godine je bio:

OPIS

6.2010.
Ø 2009.

6.2010.
5.2010.

6.2010.
6.2009.

6.2010.
12.2009.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

112,7

101,2

111,3

109,4

Centralna Srbija

107,1

100,7

106,8

106,0

Vojvodina

120,8

101,9

117,6

114,1

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za JUN 2010. godine po delatnostima
 
6.2010.
Ø 2009.
6.2010.
5.2010.
6.2010.
12.2009.
1
2
3
4
UKUPNO
112,7
101,2
109,4
Po nameni potrošnje
Energija
125,7
101,4
117,0
Intermedijarni proizvodi, osim energije
111,4
101,6
109,9
Kapitalni proizvodi
105,7
101,0
103,8
Trajni proizvodi za široku potrošnju
107,2
100,7
107,0
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
103,5
100,8
103,0
VAÐENJE RUDA I KAMENA
141,4
102,2
129,5
Vađenje energetskih sirovina
143,9
102,4
130,8
Vađenje uglja
103,4
100,2
103,0
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
173,9
103,5
148,5
Vađenje ostalih sirovina i materijala
124,4
100,7
120,5
Vađenje ruda metala
179,1
98,9
162,2
Vađenje ostalih ruda i kamena
105,8
101,7
105,0
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
109,4
101,2
106,5
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
103,5
101,3
103,4
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
103,5
101,5
103,4
Proizv. duvanskih proizvoda
103,6
100,0
103,4
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
106,3
99,3
104,6
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
107,4
100,5
107,4
Proizv. odevnih predmeta i krzna
103,9
96,9
98,8
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
104,9
100,6
103,3
Prerada drveta i proizvodi od drveta
99,7
100,0
102,5
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
102,3
99,9
102,2
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
102,0
100,2
103,1
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
102,5
99,7
101,8
Proizv. koksa i derivata nafte
136,6
102,6
114,7
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
116,8
100,7
111,6
Proizv. proizvoda od gume i plastike
108,2
101,3
107,8
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
103,3
101,7
103,4
Proizv. metala i metalnih proizvoda
113,6
102,2
113,1
Proizv. osnovnih metala
120,8
105,7
120,0
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
111,3
101,0
111,1
Proizv. ostalih mašina i uređaja
106,3
100,3
104,7
Proizv. električnih i optičkih uređaja
106,6
100,5
103,5
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
104,0
100,0
100,0
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
114,1
101,3
109,9
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
100,3
100,0
100,0
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
101,2
100,0
101,2
Proizv. saobraćajnih sredstava
107,2
103,9
106,2
Proizv. motornih vozila i prikolica
107,2
104,0
106,8
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
107,3
103,6
104,3
Ostala prerađivačka industrija
108,6
101,0
109,6
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
113,0
100,2
111,7
Proizv. el. energije, gasa i vode
113,0
100,2
111,7
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
111,5
100,0
110,4
Prečišćavanje i distribucija vode
125,1
101,4
121,8
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
103,8
100,7
102,2
Hemijska sredstva za poljoprivredu
97,8
100,3
101,7
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
103,3
101,4
103,0
Drumska saobraćajna sredstva
101,2
100,5
101,0
Tečna goriva i maziva
135,5
106,9
114,4
Metalni aparati za domaćinstvo
108,7
100,0
106,5
Električni aparati
109,9
100,0
107,7
Drveni nameštaj
107,3
101,2
109,4
Odeća (tkanine i konfekcija)
102,1
97,8
98,5
Obuća (kožna i gumena)
103,3
100,3
100,8