Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za maj 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 153 od 5.06.2009. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u maju 2009. godine je bio:

OPIS

5.2009.
Ø2008.

5.2009.
4.2009.

5.2009.
5.2008.

5.2009.
12.2008.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

105,0

101,4

105,5

103,6

Centralna Srbija

106,2

100,6

106,5

103,4

Vojvodina

103,3

102,9

104,1

103,8

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za MAJ 2009. godine po delatnostima
 
5.2009.
Ø2008.
5.2009.
4.2009.
5.2009.
12.2008.
1
2
3
4
U K U P N O
105,0
101,4
103,6
Po nameni potrošnje
Energija
106,1
102,2
104,7
Intermedijarni proizvodi, osim energije
101,0
101,9
100,7
Kapitalni proizvodi
109,1
100,3
109,2
Trajni proizvodi za široku potrošnju
103,8
100,6
102,9
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
106,2
101,0
103,2
VAÐENJE RUDA I KAMENA
128,6
104,2
112,6
Vađenje energetskih sirovina
132,5
104,7
113,7
Vađenje uglja
107,3
96,6
96,6
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
151,1
109,4
125,4
Vađenje ostalih sirovina i materijala
101,4
100,7
103,5
Vađenje ruda metala
83,1
101,5
99,6
Vađenje ostalih ruda i kamena
107,6
100,5
104,6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
101,8
101,4
103,1
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
104,1
101,2
102,1
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
104,0
101,3
101,9
Proizv. duvanskih proizvoda
104,8
100,0
103,5
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
106,1
103,2
106,4
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
107,5
100,7
104,5
Proizv. odevnih predmeta i krzna
102,8
109,4
111,3
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
110,4
100,0
108,6
Prerada drveta i proizvodi od drveta
101,2
102,4
98,3
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
108,9
100,1
104,2
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
106,4
100,4
105,6
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
110,3
100,0
103,7
Proizv. koksa i derivata nafte
75,5
103,9
104,1
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
102,1
104,2
103,1
Proizv. proizvoda od gume i plastike
104,9
100,2
105,0
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
110,8
100,3
104,4
Proizv. metala i metalnih proizvoda
100,8
100,2
98,2
Proizv. osnovnih metala
78,9
100,0
78,2
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
107,5
110,2
104,3
Proizv. ostalih mašina i uređaja
104,6
100,0
101,7
Proizv. električnih i optičkih uređaja
104,3
101,1
109,0
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
109,0
100,0
118,3
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
98,3
103,8
101,8
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
105,9
100,0
104,9
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,9
100,0
102,4
Proizv. saobraćajnih sredstava
109,6
101,1
105,4
Proizv. motornih vozila i prikolica
107,5
101,2
104,4
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
117,0
100,3
109,0
Ostala prerađivačka industrija
103,1
100,9
101,8
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
107,7
100,4
100,6
Proizv. el. energije, gasa i vode
107,7
100,4
100,6
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
107,1
100,3
99,6
Prečišćavanje i distribucija vode
112,4
101,3
108,4
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa
110,4
100,1
106,1
Hemijska sredstva za poljoprivredu
104,3
100,0
97,8
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
104,7
100,3
101,4
Drumska saobraćajna sredstva
102,4
100,1
99,3
Tečna goriva i maziva
74,4
101,4
106,0
Metalni aparati za domaćinstvo
107,5
100,0
106,1
Električni aparati
102,7
100,0
101,8
Drveni nameštaj
100,1
101,0
98,3
Odeća (tkanine i konfekcija)
104,4
106,5
107,0
Obuća (kožna i gumena)
112,9
100,0
112,0