Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za mart 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 94 od 6.04.2009. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u martu 2009. godine je bio:

OPIS

3.2009.
Ø 2008.

3.2009.
2.2009.

3.2009.
3.2008.

3.2009.
12.2008.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

102,5

100,9

104,9

101,1

Centralna Srbija

104,5

100,5

106,4

101,8

Vojvodina

99,5

101,5

102,8

100,0

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za MART 2009. godine po delatnostima
 

3.2009.
Ø 2008.

3.2009.
2.2009.

3.2009.
12.2008.

1

2

3

4

U K U P N O

102,5

100,9

101,1

Po nameni potrošnje

     

Energija

102,2

102,5

100,9

Intermedijarni proizvodi, osim energije

99,8

99,5

99,5

Kapitalni proizvodi

103,1

100,5

103,2

Trajni proizvodi za široku potrošnju

102,3

98,8

101,4

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

104,7

100,7

101,7

VAÐENJE RUDA I KAMENA

118,7

101,9

103,9

Vađenje energetskih sirovina

121,4

101,8

104,2

Vađenje uglja

111,1

100,0

100,0

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

129,0

102,9

107,1

Vađenje ostalih sirovina i materijala

99,6

103,1

101,6

Vađenje ruda metala

77,6

102,2

93,0

Vađenje ostalih ruda i kamena

107,1

103,4

104,1

PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA

99,7

100,0

101,0

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

103,1

100,1

101,1

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

102,9

100,0

100,8

Proizv. duvanskih proizvoda

104,7

100,0

103,4

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

103,2

100,4

103,5

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

107,5

100,2

104,5

Proizv. odevnih predmeta i krzna

93,5

100,8

101,2

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

110,4

99,4

108,6

Prerada drveta i proizvodi od drveta

98,7

97,5

95,9

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

108,8

102,4

104,1

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

105,9

100,2

105,1

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

110,3

103,7

103,7

Proizv. koksa i derivata nafte

72,3

98,8

99,7

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

95,9

99,8

96,9

Proizv. proizvoda od gume i plastike

104,7

100,0

104,8

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

110,7

100,5

104,3

Proizv. metala i metalnih proizvoda

102,6

99,0

100,0

Proizv. osnovnih metala

87,4

95,4

86,6

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

107,2

99,9

104,0

Proizv. ostalih mašina i uređaja

104,6

100,6

101,7

Proizv. električnih i optičkih uređaja

96,0

99,8

100,3

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

92,1

100,0

100,0

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

95,9

99,5

99,3

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

103,7

100,0

102,7

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

102,9

100,0

102,4

Proizv. saobraćajnih sredstava

110,5

101,8

106,3

Proizv. motornih vozila i prikolica

108,7

100,6

105,5

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

116,6

105,8

108,7

Ostala prerađivačka industrija

102,2

98,3

100,9

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

106,7

104,1

99,6

Proizv. el. energije, gasa i vode

106,7

104,1

99,6

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

106,8

104,5

99,3

Prečišćavanje i distribucija vode

105,4

100,5

101,6

Izabrane grupe proizvoda

     

Poljoprivredne mašine i oruđa

110,3

101,9

106,0

Hemijska sredstva za poljoprivredu

106,1

96,2

99,5

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

105,2

100,5

101,8

Drumska saobraćajna sredstva

102,3

98,6

99,2

Tečna goriva i maziva

68,5

100,0

97,6

Metalni aparati za domaćinstvo

107,5

102,2

106,1

Električni aparati

101,3

100,4

100,4

Drveni nameštaj

99,1

95,0

97,3

Odeća (tkanine i konfekcija)

97,7

100,5

100,1

Obuća (kožna i gumena)

112,9

100,8

112,0