Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za mart 2010.

Prema Saopštenju RZS broj 95 od 6.04.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u martu 2010. godine je bio:
OPIS

3.2010.
Ø 2009.

3.2010.
2.2010.

3.2010.
3.2009.

3.2010.
12.2009.

1
2
3
4
5
Republika Srbija
108,6
102,7
111,7
105,4
Centralna Srbija
104,9
102,3
106,3
103,9
Vojvodina
114,0
103,4
119,9
107,6
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za MART 2010. godine po delatnostima
 
3.2010.
Ø 2009.
3.2010.
2.2010.
3.2010.
12.2009.

1

2

3

4

U K U P N O

108,6

102,7

105,4

Po nameni potrošnje

     

Energija

118,8

106,8

110,6

Intermedijarni proizvodi, osim energije

106,1

100,7

104,6

Kapitalni proizvodi

104,1

100,6

102,3

Trajni proizvodi za široku potrošnju

106,3

105,1

106,1

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

102,1

100,6

101,6

VAÐENJE RUDA I KAMENA

131,1

106,7

120,1

Vađenje energetskih sirovina

133,9

107,5

121,7

Vađenje uglja

101,6

101,3

101,2

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

157,7

110,7

134,7

Vađenje ostalih sirovina i materijala

111,3

100,0

107,8

Vađenje ruda metala

141,4

99,4

128,1

Vađenje ostalih ruda i kamena

101,1

100,3

100,3

PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA

105,7

101,0

102,9

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

101,6

100,4

101,5

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

101,5

100,5

101,4

Proizv. duvanskih proizvoda

103,6

100,0

103,4

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

101,0

98,7

99,4

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

101,5

100,0

101,5

Proizv. odevnih predmeta i krzna

100,0

96,2

95,1

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

103,8

102,3

102,3

Prerada drveta i proizvodi od drveta

100,1

100,3

102,9

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

101,9

101,8

101,8

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

100,6

101,7

101,7

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

102.5

101,8

101,8

Proizv. koksa i derivata nafte

122,2

101,4

102,6

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

113,3

100,9

108,2

Proizv. proizvoda od gume i plastike

105,0

97,0

104,6

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

101,5

100,3

101,6

Proizv. metala i metalnih proizvoda

104,1

100,8

103,7

Proizv. osnovnih metala

106,0

103,6

105,3

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

103,6

100,0

103,4

Proizv. ostalih mašina i uređaja

104,9

103,2

103,3

Proizv. električnih i optičkih uređaja

105,4

101,3

102,3

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

104,0

100,0

100,0

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

110,5

104,0

106,5

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

100,3

100,0

100,0

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

101,2

100,0

101,2

Proizv. saobraćajnih sredstava

101,5

100,4

100,6

Proizv. motornih vozila i prikolica

100,7

100,1

100,3

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

104,2

101,3

101,3

Ostala prerađivačka industrija

107,5

107,3

108,5

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

110,8

109,4

109,5

Proizv. el. energije, gasa i vode

110,8

109,4

109,5

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

111,4

110,5

110,3

Prečišćavanje i distribucija vode

105,4

100,2

102,6

Izabrane grupe proizvoda

     

Poljoprivredne mašine i oruđa

102,1

100,2

100,5

Hemijska sredstva za poljoprivredu

95,1

99,6

98,9

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

102,1

99,5

101,8

Drumska saobraćajna sredstva

100,6

100,2

100,4

Tečna goriva i maziva

116,9

96,9

98,7

Metalni aparati za domaćinstvo

108,7

106,4

106,5

Električni aparati

104,2

100,0

102,2

Drveni nameštaj

106,0

106,2

108,1

Odeća (tkanine i konfekcija)

99,2

97,2

95,7

Obuća (kožna i gumena)

103,0

100,5

100,5