Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za novembar 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 340 od 7.12.2009. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u novembru 2009. godine je bio:
OPIS
11.2009.
Ø 2008.
11.2009.
10.2009.
11.2009.
11.2008.
11.2009.
12.2008.
1
2
3
4
5
Republika Srbija
108,8
101,3
106,8
107,3
Centralna Srbija
107,0
99,9
104,2
104,2
Vojvodina
111,3
103,2
110,4
111,9
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za NOVEMBAR 2009. godine po delatnostima
 
11.2009.
Ø 2008.
11.2009.
10.2009.
11.2009.
12.2008.
1
2
3
4
U K U P N O
108,8
101,3
107,3
Po nameni potrošnje
     
Energija
117,0
104,2
115,5
Intermedijarni proizvodi, osim energije
102,2
100,0
101,9
Kapitalni proizvodi
108,7
99,2
108,8
Trajni proizvodi za široku potrošnju
105,6
100,0
104,7
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
106,4
100,0
103,4
VAÐENJE RUDA I KAMENA
148,3
106,5
129,9
Vađenje energetskih sirovina
154,5
107,1
132,6
Vađenje uglja
110,1
100,8
99,1
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
187,3
110,2
155,4
Vađenje ostalih sirovina i materijala
105,1
101,0
107,2
Vađenje ruda metala
97,0
104,1
116,3
Vađenje ostalih ruda i kamena
107,8
100,0
104,8
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
104,5
100,8
105,9
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
104,0
99,9
102,0
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
103,9
99,9
101,8
Proizv. duvanskih proizvoda
105,1
100,0
103,8
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
110,4
100,4
110,7
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
107,3
100,0
104,3
Proizv. odevnih predmeta i krzna
117,3
100,9
126,9
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
113,3
100,0
111,4
Prerada drveta i proizvodi od drveta
98,4
98,7
95,6
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
108,3
100,3
103,6
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
104,7
100,4
103,9
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
110,2
100,2
103,6
Proizv. koksa i derivata nafte
98,7
110,3
136,1
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
106,0
99,9
107,1
Proizv. proizvoda od gume i plastike
104,3
100,2
104,4
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
110,0
100,3
103,7
Proizv. metala i metalnih proizvoda
101,9
100,1
99,3
Proizv. osnovnih metala
83,2
100,4
82,5
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
107,7
100,0
104,5
Proizv. ostalih mašina i uređaja
108,1
100,0
105,1
Proizv. električnih i optičkih uređaja
105,4
99,9
110,1
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
109,0
100,0
118,3
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
101,5
99,7
105,1
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
105,5
100,0
104,5
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,9
100,0
102,4
Proizv. saobraćajnih sredstava
107,1
96,2
103,0
Proizv. motornih vozila i prikolica
104,3
94,6
101,3
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
117,2
101,8
109,2
Ostala prerađivačka industrija
103,1
100,0
101,8
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
108,5
100,3
101,3
Proizv. el. energije, gasa i vode
108,5
100,3
101,3
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
107,8
100,3
100,3
Prečišćavanje i distribucija vode
114,6
100,0
110,5
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
113,1
100,0
108,6
Hemijska sredstva za poljoprivredu
101,7
100,0
95,4
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
105,0
100,3
101,6
Drumska saobraćajna sredstva
103,0
100,2
99,9
Tečna goriva i maziva
95,0
110,7
135,3
Metalni aparati za domaćinstvo
112,4
100,0
111,0
Električni aparati
107,1
100,0
106,1
Drveni nameštaj
100,1
100,0
98,3
Odeća (tkanine i konfekcija)
114,8
100,7
117,6
Obuća (kožna i gumena)
116,8
100,0
115,9