Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za oktobar 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 310 od 9.11.2009. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u oktobru 2009. godine je bio:
OPIS
10.2009.
Ø2008.
10.2009.
9.2009.
10.2009.
10.2008.
10.2009.
12.2008.
1
2
3
4
5
Republika Srbija
107,4
99,8
105,1
105,9
Centralna Srbija
107,1
100,1
104,8
104,3
Vojvodina
107,9
99,4
105,5
108,4
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za OKTOBAR 2009. godine po delatnostima
 OPIS
10.2009.
Ø2008.
10.2009.
9.2009.
10.2009.
12.2008.
1
2
3
4
U K U P N O
107,4
99,8
105,9
Po nameni potrošnje
Energija
112,3
99,5
110,9
Intermedijarni proizvodi, osim energije
102,2
99,8
101,9
Kapitalni proizvodi
109,6
100,5
109,7
Trajni proizvodi za široku potrošnju
105,6
100,1
104,7
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
106,4
99,8
103,4
VAÐENJE RUDA I KAMENA
139,2
99,9
121,9
Vađenje energetskih sirovina
144,2
99,9
123,8
Vađenje uglja
109,2
100,0
98,3
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
170,0
99,8
141,1
Vađenje ostalih sirovina i materijala
104,1
100,5
106,2
Vađenje ruda metala
93,2
102,1
111,8
Vađenje ostalih ruda i kamena
107,8
100,0
104,8
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
103,7
99,7
105,1
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
104,1
99,8
102,1
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
104,0
99,8
101,9
Proizv. duvanskih proizvoda
105,1
100,0
103,8
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
110,0
100,1
110,3
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
107,3
99,9
104,3
Proizv. odevnih predmeta i krzna
116,2
100,4
125,8
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
113,3
100,0
111,4
Prerada drveta i proizvodi od drveta
99,7
96,4
96,9
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
108,0
99,6
103,3
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
104,3
98,9
103,5
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
110,0
100,0
103,4
Proizv. koksa i derivata nafte
89,5
97,9
123,4
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
106,1
100,4
107,2
Proizv. proizvoda od gume i plastike
104,1
99,8
104,2
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
109,7
100,0
103,4
Proizv. metala i metalnih proizvoda
101,8
99,9
99,2
Proizv. osnovnih metala
82,9
99,9
82,2
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
107,7
100,0
104,5
Proizv. ostalih mašina i uređaja
108,1
100,0
105,1
Proizv. električnih i optičkih uređaja
105,5
100,2
110,2
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
109,0
100,0
118,3
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
101,8
100,5
105,4
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
105,5
100,0
104,5
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,9
100,0
102,4
Proizv. saobraćajnih sredstava
111,3
101,7
107,0
Proizv. motornih vozila i prikolica
110,3
102,3
107,1
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
115,1
99,9
107,3
Ostala prerađivačka industrija
103,1
100,0
101,8
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
108,2
99,8
101,0
Proizv. el. energije, gasa i vode
108,2
99,8
101,0
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
107,5
99,9
100,0
Prečišćavanje i distribucija vode
114,6
100,0
110,5
Izabrane grupe proizvoda
Poljoprivredne mašine i oruđa
113,1
100,0
108,6
Hemijska sredstva za poljoprivredu
101,7
100,0
95,4
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
104,7
100,0
101,4
Drumska saobraćajna sredstva
102,8
99,9
99,7
Tečna goriva i maziva
85,8
95,9
122,2
Metalni aparati za domaćinstvo
112,4
100,0
111,0
Električni aparati
107,1
100,0
106,1
Drveni nameštaj
100,1
100,0
98,3
Odeća (tkanine i konfekcija)
114,0
100,4
116,8
Obuća (kožna i gumena)
116,8
100,0
115,9