Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za oktobar 2010.

Prema Saopštenju RZS broj 318 od 5.11.2010. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u oktobru 2010. godine je bio:

OPIS

10.2010.
Ø 2009.

10.2010.
9.2010.

10.2010.
10.2009.

10.2010.
12.2009.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

116,8

100,5

115,0

113,4

Centralna Srbija

109,4

100,4

108,4

108,3

Vojvodina

127,5

100,6

124,4

120,4

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS u OKTOBRU 2010. godine po delatnostima
 
10.2010.
Ø 2009.
10.2010.
9.2010.
10.2010.
12.2009.
1
2
3
4
UKUPNO
116,8
100,5
113,4
Po nameni potrošnje
     
Energija
128,3
100,4
119,5
Intermedijarni proizvodi, osim energije
115,5
100,2
113,9
Kapitalni proizvodi
107,3
100,0
105,4
Trajni proizvodi za široku potrošnju
109,9
100,0
109,7
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
110,0
101,1
109,5
VAÐENJE RUDA I KAMENA
143,6
99,6
131,5
Vađenje energetskih sirovina
146,3
99,6
133,0
Vađenje uglja
103,2
100,0
102,8
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
178,2
99,4
152,2
Vađenje ostalih sirovina i materijala
124,5
99,5
120,6
Vađenje ruda metala
177,9
98,7
161,1
Vađenje ostalih ruda i kamena
106,4
100,0
105,6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
114,5
100,7
111,5
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
111,9
101,2
111,8
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
112,4
101,3
112,3
Proizv. duvanskih proizvoda
105,2
100,0
105,0
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
108,2
100,7
106,5
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
107,4
100,0
107,4
Proizv. odevnih predmeta i krzna
110,0
102,4
104,6
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
104,4
100,3
102,9
Prerada drveta i proizvodi od drveta
102,4
100,1
105,2
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
109,8
99,9
109,7
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
106,5
99,8
107,7
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
111,6
100,0
110,8
Proizv. koksa i derivata nafte
143,1
101,5
120,2
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
117,0
100,9
111,7
Proizv. proizvoda od gume i plastike
111,1
100,1
110,7
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
104,7
100,3
104,8
Proizv. metala i metalnih proizvoda
114,9
100,0
114,4
Proizv. osnovnih metala
123,3
100,0
122,4
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
112,3
100,0
112,1
Proizv. ostalih mašina i uređaja
109,7
100,0
108,1
Proizv. električnih i optičkih uređaja
110,8
100,4
107,6
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
104,8
100,0
100,8
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
124,1
101,1
119,6
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
104,7
100,0
104,4
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
101,2
100,0
101,2
Proizv. saobraćajnih sredstava
107,6
100,2
106,6
Proizv. motornih vozila i prikolica
107,3
100,0
106,9
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
108,9
101,0
105,8
Ostala prerađivačka industrija
109,4
100,0
110,4
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
113,8
100,1
112,5
Proizv. el. energije, gasa i vode
113,8
100,1
112,5
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
111,9
100,0
110,8
Prečišćavanje i distribucija vode
130,6
100,8
127,2
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
105,3
100,0
103,6
Hemijska sredstva za poljoprivredu
100,2
102,5
104,2
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
106,1
100,3
105,8
Drumska saobraćajna sredstva
102,2
100,4
102,0
Tečna goriva i maziva
138,2
100,0
116,7
Metalni aparati za domaćinstvo
109,7
100,0
107,4
Električni aparati
109,9
100,0
107,7
Drveni nameštaj
108,4
100,0
110,5
Odeća (tkanine i konfekcija)
106,5
101,8
102,7
Obuća (kožna i gumena)
101,6
100,4
99,1