Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za septembar 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 283 od 5.10.2009. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u septembru 2009. godine je bio:
OPIS
9.2009.
Ø 2008.
9.2009.
8.2009.
9.2009.
9.2008.
9.2009.
12.2008.
1
2
3
4
5
Republika Srbija
107,6
99,5
105,3
106,1
Centralna Srbija
107,0
100,6
105,3
104,2
Vojvodina
108,6
98,2
105,3
109,1
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
    u RS za SEPTEMBAR 2009. godine po delatnostima
 
9.2009.
Ø2008.
9.2009.
8.2009.
9.2009.
12.2008.
1
2
3
4
U K U P N O
107,6
99,5
106,1
Po nameni potrošnje
     
Energija
112,9
98,1
111,5
Intermedijarni proizvodi, osim energije
102,4
100,8
102,1
Kapitalni proizvodi
109,1
100,0
109,2
Trajni proizvodi za široku potrošnju
105,5
100,0
104,6
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
106,6
100,0
103,6
VAÐENJE RUDA I KAMENA
139,3
94,4
122,0
Vađenje energetskih sirovina
144,4
93,9
123,9
Vađenje uglja
109,2
100,0
98,3
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
170,4
91,3
141,4
Vađenje ostalih sirovina i materijala
103,6
100,4
105,7
Vađenje ruda metala
91,3
101,8
109,5
Vađenje ostalih ruda i kamena
107,8
100,0
104,8
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
104,0
100,3
105,4
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
104,3
99,8
102,3
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
104,2
99,7
102,1
Proizv. duvanskih proizvoda
105,1
100,3
103,8
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
109,9
100,8
110,2
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
107,4
99,9
104,4
Proizv. odevnih predmeta i krzna
115,7
103,0
125,2
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
113,3
100,2
111,4
Prerada drveta i proizvodi od drveta
103,4
100,0
100,5
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
108,4
100,0
103,7
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
105,5
100,0
104,7
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
110,0
100,0
103,4
Proizv. koksa i derivata nafte
91,4
99,9
126,1
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
105,7
101,5
106,8
Proizv. proizvoda od gume i plastike
104,3
100,0
104,4
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
109,7
100,1
103,4
Proizv. metala i metalnih proizvoda
101,9
100,7
99,3
Proizv. osnovnih metala
83,0
103,8
82,3
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
107,7
100,0
104,5
Proizv. ostalih mašina i uređaja
108,1
100,0
105,1
Proizv. električnih i optičkih uređaja
105,3
100,7
110,0
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
109,0
100,0
118,3
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
101,3
102,3
104,9
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
105,5
100,0
104,5
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,9
100,0
102,4
Proizv. saobraćajnih sredstava
109,4
100,1
105,2
Proizv. motornih vozila i prikolica
107,8
100,2
104,7
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
115,2
99,9
107,4
Ostala prerađivačka industrija
103,1
100,0
101,8
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
108,1
100,1
101,2
Proizv. el. energije, gasa i vode
108,4
100,1
101,2
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
107,6
100,0
100,1
Prečišćavanje i distribucija vode
114,6
100,0
110,5
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
113,1
100,0
108,6
Hemijska sredstva za poljoprivredu
101,7
97,5
95,4
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
104,7
100,0
101,4
Drumska saobraćajna sredstva
102,9
99,9
99,8
Tečna goriva i maziva
89,5
101,9
127,5
Metalni aparati za domaćinstvo
112,4
100,0
111,0
Električni aparati
107,1
100,0
106,1
Drveni nameštaj
100,1
100,0
98,3
Odeća (tkanine i konfekcija)
113,6
102,2
116,4
Obuća (kožna i gumena)
116,8
100,3
115,9