Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2021.

Prema Saopštenju RZS broj 003 od 5.01.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u DECEMBRU 2021. godine je bio: 

OPIS 
XII/2021
Ø 2020
XII/2021
XI/2021
XII/2021
XII/2020
Republika Srbija 
115.0
99.6
114.7
Vojvodina 
125.0
99.0
125.2

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u DECEMBRU 2021. godine po delatnostima 

OPIS
XII/2021
Ø 2020
XII/2021
XI/2021
XII/2021
XII/2020
UKUPNO 
115.0
99.6
114.7
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
118.4
98.0
119.5
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
121.3
99.6
120.2
    Kapitalni proizvodi 
108.7
100.6
109.4
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
106.5
100.2
106.5
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
110.3
100.6
109.0
RUDARSTVO 
116.7
98.6
115.7
    Eksploatacija uglja 
94.9
100.0
101.2
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
176.4
93.4
167.5
    Ekspolatacija ruda metala 
108.3
101.1
107.7
    Ostalo rudarstvo 
100.5
100.0
100.4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
118.2
99.5
117.9
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
115.6
101.0
113.9
    Proizvodnja pića 
103.6
100.7
103.0
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
107.7
99.9
105.4
    Proizvodnja tekstila 
105.8
100.5
108.3
    Proizvodnja odevnih predmeta 
100.3
100.0
101.0
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
105.2
104.0
105.8
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 
115.7
105.1
114.8
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
116.6
100.2
118.3
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
101.4
100.5
102.1
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
157.6
95.2
163.3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
127.4
97.4
125.5
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 
102.3
100.1
101.1
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
121.9
100.1
122.7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
103.5
100.8
103.7
    Proizvodnja osnovnih metala 
157.9
96.7
147.9
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 
111.1
100.4
112.6
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
99.4
100.0
103.0
    Proizvodnja električne opreme 
105.4
100.5
105.2
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 
111.0
101.2
111.0
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 
108.4
100.1
108.0
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100.0
100.0
100.0
    Proizvodnja nameštaja 
112.1
100.4
112.1
    Ostale prerađivačke delatnosti 
102.8
100.1
102.6
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 
101.1
100.0
101.1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 
101.1
100.0
101.1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 
109.7
100.0
109.5
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
109.7
100.0
109.5
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
113.5
100.3
113.6
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  102.5 100.1 102.4
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  115.2 100.7 116.0
    Drumska saobraćajna sredstva  106.6 100.0 106.7
    Tečna goriva i maziva  157.6 94.9 162.9
    Metalni aparati za domaćinstvo  104.0 100.0 104.0
    Električni aparati  102.5 100.0 102.5
    Drveni nameštaj  112.9 100.4 112.8
    Odeća (tkanine i konfekcija)  100.4 100.1 101.1
    Obuća (kožna i gumena)  107.2 105.6 108.1