Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 003 od 5.01.2023. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u DECEMBAR 2022. godine je bio: 

OPIS 
XII/2022
Ø 2021
XII/2022
XI/2022
XII/2022
XII/2021
Republika Srbija  118.9 98.1 113.3
Vojvodina  129.6 95.3 120.2

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u DECEMBRU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
XII/2022
Ø 2021
XII/2022
XI/2022
XII/2022
XII/2021
UKUPNO  118.9 98.1 113.3
    Po nameni potrošnje 
    Energija  121.3 93.9 115.8
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  118.0 98.4 111.0
    Kapitalni proizvodi  109.9 100.1 104.8
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  118.2 99.7 114.4
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  122.0 100.9 117.1
RUDARSTVO  90.9 89.0 87.6
    Eksploatacija uglja  111.5 100.0 111.1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  109.7 84.9 95.2
    Ekspolatacija ruda metala  70.0 79.0 68.4
    Ostalo rudarstvo  106.2 101.5 106.1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  123.2 97.9 116.1
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  129.6 101.8 121.7
    Proizvodnja pića  114.6 100.3 112.3
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  112.8 100.0 111.2
    Proizvodnja tekstila  112.9 100.5 109.7
    Proizvodnja odevnih predmeta  100.3 100.4 100.0
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  105.6 101.7 100.7
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  145.7 100.0 131.9
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  139.2 100.0 128.0
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  109.5 100.0 108.0
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  164.4 85.7 142.2
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  121.2 89.9 116.4
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 103.5 100.0 103.1
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  119.6 100.8 110.0
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  120.4 99.5 118.1
    Proizvodnja osnovnih metala  101.8 98.2 94.4
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 112.5 99.8 105.3
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102.1 100.0 100.9
    Proizvodnja električne opreme  113.0 100.2 109.7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  111.9 100.0 107.7
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 108.7 100.1 104.3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  119.2 99.3 114.1
    Ostale prerađivačke delatnosti  106.3 103.9 105.0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 104.1 100.0 104.0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 104.1 100.0 104.0
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 106.5 100.0 104.6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  106.5 100.0 104.6
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  114.3 100.0 110.1
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  129.1 100.0 128.1
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  120.8 99.3 114.6
    Drumska saobraćajna sredstva  111.0 100.0 105.9
    Tečna goriva i maziva  166.6 85.2 144.9
    Metalni aparati za domaćinstvo  123.6 100.0 121.4
    Električni aparati  122.8 100.0 118.9
    Drveni nameštaj  120.4 99.2 114.9
    Odeća (tkanine i konfekcija)  100.1 100.2 99.7
    Obuća (kožna i gumena)  107.8 102.3 101.0