Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2023.

Prema Saopštenju RZS broj 061 od 07.03.2023. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u februaru 2023. godine je bio: 

OPIS 
II/2023
Ø 2022
II/2023
XII/2022
II/2023
II/2022
Republika Srbija  103.4 100.4 109.4
Vojvodina  102.4 100.8 112.5

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u FEBRUARU 2023. godine po delatnostima 

OPIS
II/2023
Ø 2022
II/2023
I/2023
II/2023
II/2022
UKUPNO  103.4 100.4 109.4
    Po nameni potrošnje 
    Energija  100.5 99.9 107.5
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  101.2 100.5 107.3
    Kapitalni proizvodi  101.0 100.2 101.9
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  102.9 100.0 112.2
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  109.1 101.0 116.5
RUDARSTVO  91.3 100.1 89.1
    Eksploatacija uglja  106.7 100.0 110.5
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  81.7 100.3 81.0
    Ekspolatacija ruda metala  84.3 100.0 78.6
    Ostalo rudarstvo  103.2 100.2 105.7
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  103.2 100.5 110.6
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  111.4 101.0 120.5
    Proizvodnja pića  106.8 100.7 112.5
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  106.9 99.8 115.3
    Proizvodnja tekstila  103.9 100.1 107.5
    Proizvodnja odevnih predmeta  101.5 100.6 102.1
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  100.1 99.9 98.8
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  109.5 99.9 126.7
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  106.3 98.6 117.9
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102.6 100.0 108.3
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  88.7 99.1 110.3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  97.3 102.1 107.6
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 102.1 100.1 102.6
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  103.3 102.1 108.9
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  106.4 101.6 116.8
    Proizvodnja osnovnih metala  87.8 99.8 88.9
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 102.7 100.0 106.7
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100.2 100.0 99.8
    Proizvodnja električne opreme  102.1 100.2 109.1
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  102.4 100.6 106.0
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100.5 100.2 100.3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  104.0 100.0 110.2
    Ostale prerađivačke delatnosti  104.0 100.0 104.9
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 105.1 100.0 106.6
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 105.1 100.0 106.6
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 108.8 101.7 110.5
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  108.8 101.7 110.5
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102.3 100.1 107.2
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  101.9 99.7 105.3
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  102.6 100.2 111.0
    Drumska saobraćajna sredstva  100.4 100.0 99.9
    Tečna goriva i maziva  89.2 99.4 111.6
    Metalni aparati za domaćinstvo  115.3 100.0 120.1
    Električni aparati  102.2 100.0 118.8
    Drveni nameštaj  104.3 100.0 110.9
    Odeća (tkanine i konfekcija)  101.4 100.6 101.9
    Obuća (kožna i gumena)  100.1 99.8 98.5