Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 038 od 22.02.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u JANUARU 2022. godine je bio: 

OPIS 
I/2022
Ø 2021
I/2022
XII/2021
I/2022
I/2021
Republika Srbija 
106.3
101.3
112.5
Vojvodina 
110.2
102.2
121.8

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JANUARU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
I/2022
Ø 2021
I/2022
XII/2021
I/2022
I/2021
UKUPNO 
106.3
101.3
112.5
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
107.6
102.7
116.7
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
108.0
101.6
117.9
    Kapitalni proizvodi 
105.0
100.0
108.2
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
103.4
100.0
106.0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
104.6
100.4
107.2
RUDARSTVO 
106.8
102.9
113.2
    Eksploatacija uglja 
100.4
100.0
101.2
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
129.6
112.5
176.4
    Ekspolatacija ruda metala 
103.5
101.1
106.0
    Ostalo rudarstvo 
100.3
100.1
100.5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
107.8
101.5
115.4
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
107.2
100.6
111.9
    Proizvodnja pića 
102.2
100.1
102.6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
101.5
100.0
102.1
    Proizvodnja tekstila 
101.6
98.8
104.3
    Proizvodnja odevnih predmeta 
97.6
97.3
97.6
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
105.4
100.5
105.9
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja 
111.0
100.5
115.3
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
110.6
101.8
117.7
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
101.5
100.0
102.2
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
125.1
108.2
163.7
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
107.8
103.5
122.4
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
100.5
100.1
101.1
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
110.3
101.5
122.2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
104.0
102.0
106.1
    Proizvodnja osnovnih metala 
112.3
104.1
143.9
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
106.0
99.3
110.8
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
101.2
100.1
102.4
    Proizvodnja električne opreme 
103.1
100.1
104.6
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme 
106.4
102.5
110.4
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
104.2
99.9
107.0
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100.0
100.0
100.0
    Proizvodnja nameštaja 
104.6
100.1
111.4
    Ostale prerađivačke delatnosti 
101.2
100.0
101.7
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
100.1
100.0
101.1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
100.1
100.0
101.1
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI
101.8
100.0
105.8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
101.8
100.0
105.8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
106.3
102.3
113.0
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
113.4
112.5
114.9
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
107.6
102.1
115.8
    Drumska saobraćajna sredstva 
104.8
100.0
106.7
    Tečna goriva i maziva 
125.2
108.9
164.2
    Metalni aparati za domaćinstvo 
101.8
100.0
103.8
    Električni aparati 
103.2
100.0
102.4
    Drveni nameštaj 
104.8
100.1
112.1
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
97.5
97.1
97.5
    Obuća (kožna i gumena) 
107.5
100.7
108.2