Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2023.

Prema Saopštenju RZS broj 040 od 22.02.2023. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u januaru 2023. godine je bio: 

OPIS 
I/2023
Ø 2022
I/2023
XII/2022
I/2023
I/2022
Republika Srbija  102.9 100.7 110.6
Vojvodina  101.6 99.8 114.5

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JANUARU 2023. godine po delatnostima 

OPIS
I/2023
Ø 2022
I/2023
XII/2022
I/2023
I/2022
UKUPNO  102.9 100.7 110.6
    Po nameni potrošnje 
    Energija  100.6 100.9 110.4
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100.7 100.1 107.5
    Kapitalni proizvodi  100.8 100.2 104.5
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  102.9 100.0 112.4
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  108.0 101.2 116.3
RUDARSTVO  91.1 107.3 89.9
    Eksploatacija uglja  106.7 101.1 110.5
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  81.4 102.7 86.1
    Ekspolatacija ruda metala  84.3 118.1 78.6
    Ostalo rudarstvo  103.0 100.0 105.5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  102.6 100.0 112.2
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  110.2 101.2 120.7
    Proizvodnja pića  106.1 100.0 111.7
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107.1 103.9 115.3
    Proizvodnja tekstila  103.8 99.3 108.8
    Proizvodnja odevnih predmeta  100.9 100.1 101.4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  100.2 98.8 98.8
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  109.7 97.9 126.2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  107.8 98.7 121.0
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102.6 101.3 108.3
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  89.5 95.8 124.1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  95.3 98.3 107.3
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 102.0 100.0 102.5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101.2 98.9 106.7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  104.8 100.5 115.5
    Proizvodnja osnovnih metala  88.0 99.6 90.5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 102.7 102.2 107.4
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100.2 100.2 100.7
    Proizvodnja električne opreme  101.9 100.1 109.0
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  101.8 100.8 105.3
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100.3 100.0 104.2
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  104.0 100.0 110.6
    Ostale prerađivačke delatnosti  104.0 100.0 104.9
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 105.1 102.6 106.6
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 105.1 102.6 106.6
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 107.0 104.0 108.6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  107.0 104.0 108.6
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102.2 100.0 107.1
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  102.1 98.3 105.6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  102.4 99.8 111.2
    Drumska saobraćajna sredstva  100.4 100.0 105.9
    Tečna goriva i maziva  89.7 96.1 126.1
    Metalni aparati za domaćinstvo  115.3 100.0 120.1
    Električni aparati  102.2 100.0 118.8
    Drveni nameštaj  104.3 100.0 111.3
    Odeća (tkanine i konfekcija)  100.8 100.2 101.3
    Obuća (kožna i gumena)  100.3 98.4 98.5