Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 216 od 5.08.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u JULU 2022. godine je bio: 

OPIS 
VII/2022
Ø 2021
VII/2022
VI/2022
VII/2022
VII/2021
Republika Srbija 
118.8
101.9
119.7
Vojvodina 
133.6
103.8
135.5

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JULU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
VII/2022
Ø 2021
VII/2022
VI/2022
VII/2022
VII/2021
UKUPNO  120.1 101.1 119.8
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
130.3
102.2
128.7
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
121.8
100.6
120.7
    Kapitalni proizvodi 
109.9
100.0
110.5
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
115.9
101.4
115.7
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
114.7
101.0
115.4
RUDARSTVO 
112.8
99.1
111.7
    Eksploatacija uglja 
100.4
100.0
100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
148.1
94.4
140.6
    Ekspolatacija ruda metala 
107.9
100.9
107.8
    Ostalo rudarstvo 
103.3
100.0
103.1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
125.2
101.4
124.8
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
119.6
100.5
120.5
    Proizvodnja pića 
107.8
100.4
108.1
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
112.6
103.9
111.4
    Proizvodnja tekstila 
106.4
101.8
106.1
    Proizvodnja odevnih predmeta 
98.8
99.4
99.5
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
105.1
101.1
106.7
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja 
135.5
105.4
135.9
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
129.9
102.4
130.9
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
109.3
100.0
109.7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
205.2
105.5
198.3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
135.9
102.2
136.6
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
100.7
100.0
100.6
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
118.9
100.1
118.4
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
118.7
101.2
118.0
    Proizvodnja osnovnih metala 
128.2
99.6
121.5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
113.1
99.8
112.4
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
102.1
100.0
102.3
    Proizvodnja električne opreme 
112.2
100.2
111.8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme 
111.9
100.0
111.9
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
109.0
99.9
109.8
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
100.0
100.0
100.0
    Proizvodnja nameštaja 
114.6
103.3
113.2
    Ostale prerađivačke delatnosti 
102.1
100.9
101.8
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
100.1
100.0
100.0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
100.1
100.0
100.0
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI
102.1
100.0
100.3
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
102.1
100.0
100.3
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
113.8
100.0
109.9
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
113.7
99.8
112.9
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
121.6
99.4
119.1
    Drumska saobraćajna sredstva 
111.0
100.0
113.0
    Tečna goriva i maziva 
208.6
106.4
201.3
    Metalni aparati za domaćinstvo 
102.9
100.0
100.9
    Električni aparati 
122.8
100.0
124.5
    Drveni nameštaj 
115.4
103.4
113.9
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
98.6
99.4
99.4
    Obuća (kožna i gumena) 
107.2
101.5
109.4