Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2024.

p>Prema Saopštenju RZS broj 060 od 05.03.2024. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u MARTU 2024. godine je bio: 

OPIS 
III/2024
Ø 2023
III/2024
II/2024
III/2024
III/2023
Republika Srbija  102.1 101.2 102.1
Vojvodina  100.1 99.8 99.0

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MARTU 2024. godine po delatnostima 

OPIS
III/2024
Ø 2023
III/2024
II/2024
III/2024
III/2023
UKUPNO  102.1 101.2 102.1
    Po nameni potrošnje 
    Energija  104.6 99.9 107.1
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  97.6 100.5 95.3
    Kapitalni proizvodi  107.4 107.2 107.6
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  101.2 100.5 101.2
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101.0 100.5 100.7
RUDARSTVO  107.0 101.0 114.3
    Eksploatacija uglja  100.4 100.4 100.4
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  121.0 101.2 142.8
    Ekspolatacija ruda metala  99.2 100.1 103.4
    Ostalo rudarstvo  103.1 101.6 105.4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100.9 101.6 99.7
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  97.9 100.0 95.4
    Proizvodnja pića  101.4 99.7 103.2
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  105.1 103.7 106.0
    Proizvodnja tekstila  99.2 99.5 97.9
    Proizvodnja odevnih predmeta  108.0 101.6 106.7
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  94.2 94.5 98.6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  94.4 100.3 92.0
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  92.1 100.4 93.9
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  100.2 100.4 99.7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  100.7 99.2 99.3
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  103.7 104.5 102.9
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 101.8 100.2 101.9
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  97.1 100.1 95.6
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  103.4 101.0 104.8
    Proizvodnja osnovnih metala  99.0 101.3 93.2
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 100.1 100.2 99.5
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  98.4 100.0 98.2
    Proizvodnja električne opreme  100.6 100.2 100.7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  107.1 100.9 110.4
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 111.3 114.1 111.0
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  97.6 100.0 97.5
    Proizvodnja nameštaja  117.9 101.0 120.8
    Ostale prerađivačke delatnosti  102.9 100.0 106.6
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 105.5 100.0 109.6
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 105.5 100.0 109.6
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 108.7 101.4 109.3
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  108.7 101.4 109.3
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  101.7 100.0 103.2
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  82.9 96.3 73.6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  102.6 102.0 104.1
    Drumska saobraćajna sredstva  100.0 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  100.2 98.3 97.8
    Metalni aparati za domaćinstvo  99.5 103.9 100.4
    Električni aparati  104.2 100.0 103.1
    Drveni nameštaj  102.6 100.0 102.7
    Odeća (tkanine i konfekcija)  106.3 102.3 106.4
    Obuća (kožna i gumena)  99.1 99.2 101.7