Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2024.

Prema Saopštenju RZS broj 116 od 07.05.2024. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u APRILU 2024. godine je bio: 

OPIS 
IV/2024
Ø 2023
IV/2024
III/2024
IV/2024
IV/2023
Republika Srbija  102.3 100.2 102.6
Vojvodina 101.0 100.9 101.1

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u APRILU 2024. godine po delatnostima 

OPIS
IV/2024
Ø 2023
IV/2024
III/2024
IV/2024
IV/2023
UKUPNO  102.3 100.2 102.6
    Po nameni potrošnje 
    Energija  105.6 101.0 109.0
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  97.8 100.2 95.4
    Kapitalni proizvodi  105.4 98.1 105.5
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  103.0 101.7 103.0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101.3 100.3 101.4
RUDARSTVO  109.4 102.2 110.6
    Eksploatacija uglja  100.0 99.7 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  129.5 107.0 135.5
    Ekspolatacija ruda metala  99.2 100.0 98.7
    Ostalo rudarstvo  103.1 100.0 103.1
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  101.0 100.2 100.4
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  98.1 100.2 96.3
    Proizvodnja pića  101.8 100.4 103.6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  104.3 99.3 105.2
    Proizvodnja tekstila  100.1 100.9 96.9
    Proizvodnja odevnih predmeta  108.7 100.6 108.1
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  96.4 102.3 101.6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  95.2 100.9 92.7
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  91.9 99.7 91.2
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  100.3 100.0 99.8
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  103.7 102.9 106.1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  102.6 99.0 102.4
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 101.8 100.0 101.9
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  97.0 100.0 96.2
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  104.0 100.6 105.6
    Proizvodnja osnovnih metala  99.9 100.9 93.2
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 100.4 100.3 100.1
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  98.4 100.0 98.2
    Proizvodnja električne opreme  100.8 100.2 100.8
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  106.2 99.2 109.0
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 107.5 96.6 107.2
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  103.7 106.3 103.6
    Proizvodnja nameštaja  116.5 98.8 119.4
    Ostale prerađivačke delatnosti  102.9 100.0 106.1
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 105.5 100.0 109.6
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 105.5 100.0 109.6
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 108.7 100.0 109.3
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  108.7 100.0 109.3
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  100.6 98.9 100.7
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  78.8 95.0 70.7
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103.8 101.2 105.1
    Drumska saobraćajna sredstva  100.0 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  102.7 102.5 104.5
    Metalni aparati za domaćinstvo  99.5 100.0 100.4
    Električni aparati  104.2 100.0 103.1
    Drveni nameštaj  102.6 100.0 102.7
    Odeća (tkanine i konfekcija)  107.1 100.8 106.8
    Obuća (kožna i gumena)  97.6 98.6 98.0