Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2023.

Prema Saopštenju RZS broj 341 od 05.12.2023. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u NOVEMBRU 2023. godine je bio: 

OPIS 
XI/2023
Ø 2022
XI/2023
X/2023
XI/2023
XI/2022
Republika Srbija  104.3 100.4 100.8
Vojvodina  100.2 98.5 95.4

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u NOVEMBRU 2023. godine po delatnostima 

OPIS
XI/2023
Ø 2022
XI/2023
X/2023
XI/2023
XI/2022
UKUPNO  104.3 100.4 100.8
    Po nameni potrošnje 
    Energija  108.2 102.0 104.0
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  97.0 99.3 95.5
    Kapitalni proizvodi  102.4 100.1 101.9
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  104.0 101.6 100.8
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  107.8 100.0 101.8
RUDARSTVO  93.2 98.8 97.0
    Eksploatacija uglja  106.7 100.0 101.1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  100.9 93.8 107.6
    Ekspolatacija ruda metala  81.0 100.1 88.3
    Ostalo rudarstvo  103.8 100.0 102.2
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  101.4 99.2 97.6
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  106.5 99.4 99.7
    Proizvodnja pića  106.3 100.0 100.5
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107.0 104.7 103.8
    Proizvodnja tekstila  101.1 99.0 97.2
    Proizvodnja odevnih predmeta  101.9 100.0 101.4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  100.4 100.3 100.6
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  104.4 99.3 93.2
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  96.3 99.0 88.2
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  100.8 100.0 99.6
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  86.3 92.6 79.5
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  99.1 99.2 95.3
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 102.8 100.0 100.8
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  100.9 99.4 99.6
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  112.8 100.5 107.6
    Proizvodnja osnovnih metala  83.2 99.9 92.5
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 103.9 99.2 103.1
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100.4 100.0 100.4
    Proizvodnja električne opreme  102.6 101.3 101.0
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  110.3 101.1 109.2
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100.2 100.0 100.0
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  102.9 106.9 102.9
    Proizvodnja nameštaja  106.9 100.0 102.1
    Ostale prerađivačke delatnosti  104.3 100.0 104.0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 117.7 105.8 114.9
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 117.7 105.8 114.9
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 112.0 100.0 108.9
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  112.0 100.0 108.9
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  103.7 100.0 101.5
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  96.8 100.0 93.2
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  104.8 98.8 101.5
    Drumska saobraćajna sredstva  100.4 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  86.4 93.2 79.0
    Metalni aparati za domaćinstvo  115.4 100.0 100.1
    Električni aparati  101.3 103.7 99.2
    Drveni nameštaj  107.3 100.0 102.3
    Odeća (tkanine i konfekcija)  101.8 100.0 101.4
    Obuća (kožna i gumena)  100.6 100.4 100.9