Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2022.

Prema Saopštenju RZS broj 303 od 4.11.2022. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u OKTOBRU 2022. godine je bio: 

OPIS 
X/2022
Ø 2021
X/2022
IX/2022
X/2022
X/2021
Republika Srbija  120.5 101.0 115.8
Vojvodina  134.4 101.2 125.6

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u OKTOBRU 2022. godine po delatnostima 

OPIS
X/2022
Ø 2021
X/2022
IX/2022
X/2022
X/2021
UKUPNO  120.5 101.0 115.8
    Po nameni potrošnje 
    Energija  128.0 100.5 120.4
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  119.6 100.3 114.6
    Kapitalni proizvodi  109.7 100.0 106.4
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  118.6 100.3 115.0
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  119.6 102.5 117.1
RUDARSTVO  100.8 100.7 96.2
    Eksploatacija uglja  111.5 100.0 111.1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  135.8 102.2 110.1
    Ekspolatacija ruda metala  83.4 100.6 82.1
    Ostalo rudarstvo  104.5 100.0 104.3
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  124.9 101.1 119.1
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  125.7 102.9 121.4
    Proizvodnja pića  112.4 103.2 112.7
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  112.8 100.0 111.1
    Proizvodnja tekstila  112.2 99.3 110.2
    Proizvodnja odevnih predmeta  99.0 99.9 98.6
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  103.8 99.9 102.8
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  146.6 104.8 140.8
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  136.5 100.2 131.9
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  109.5 100.2 108.5
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  187.4 100.9 155.0
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  134.9 100.5 129.7
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 100.7 100.0 100.4
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  118.8 99.9 112.8
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  120.9 100.3 119.6
    Proizvodnja osnovnih metala  106.5 99.0 96.3
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 112.3 100.0 110.7
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  102.1 100.0 100.9
    Proizvodnja električne opreme  112.8 100.1 110.2
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  111.9 100.0 109.1
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 108.6 100.0 104.5
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  120.1 100.5 115.4
    Ostale prerađivačke delatnosti  102.3 100.0 102.6
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 104.1 100.0 104.0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 104.1 100.0 104.0
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 106.5 101.5 104.6
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  106.5 101.5 104.6
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  114.3 100.4 110.4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  129.8 99.7 128.9
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  120.3 100.2 116.3
    Drumska saobraćajna sredstva  111.0 100.0 105.9
    Tečna goriva i maziva  191.8 100.9 158.0
    Metalni aparati za domaćinstvo  104.4 100.1 102.5
    Električni aparati  122.8 100.0 119.0
    Drveni nameštaj  121.3 100.6 116.3
    Odeća (tkanine i konfekcija)  98.8 99.9 98.5
    Obuća (kožna i gumena)  105.4 99.9 104.0