Indeks industrijske proizvodnje za april 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 139 od 29.05.2009. godine, indeksi industrijske proizvodnje za III/09 (konačni rezultati) i IV/09 (prethodni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

REPUBLIKA SRBIJA

CENTRALNA SRBIJA

VOJVODINA

III-09/ø08

=100
(konačni rezultati)

IV-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)

III-09/ø08

=100
(konačni rezultati)

IV-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)

III-09/ø08

=100
(konačni rezultati)

IV-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)

1

2

3

4

5

6

7

Industrija – ukupno*

88,1

77,9

90,3

77,5

84,0

78,7

Vađenje ruda i kamena

100,5

82,1

103,9

76,8

94,3

91,5

Prerađivačka industrija

81,7

78,2

80,2

78,1

83,9

78,4

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode

110,3

75,3

112,3

76,2

47,3

46,1

* Prema Saopštenju RSZ: „Za april 2009. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje april 2009. godine/prosek 2008. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 77,8 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 78,0″.