Indeks industrijske proizvodnje za februar 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 82 od 31.03.2009. godine, indeksi industrijske proizvodnje za I/09 (konačni rezultati) i II/09 (prethodni rezultati)  u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose: 

REPUBLIKA SRBIJA

CENTRALNA SRBIJA

VOJVODINA

I-09/ø08 = 100
(konačni rezultati)

II-09/ø08 = 100
(prethodni rezultati)

I-09/ø08 = 100
(konačni rezultati)

II-09/ø08 = 100
(prethodni rezultati)

I-09/ø08 = 100
(konačni rezultati)

II-09/ø08 = 100
(prethodni rezultati)

1

2

3

4

5

6

7

Industrija – ukupno*

74,5

78,1

77,4

78,8

69,0

76,8

Vađenje ruda i kamena

90,8

85,6

89,1

85,3

94,0

86,1

Prerađivačka industrija

60,9

71,6

57,6

68,4

65,4

76,0

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode

124,9

102,3

123,4

102,9

174,1

86,0

*Prema Saopštenju RSZ: “Za februar 2009. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje februar 2009. godine/prosek 2008. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 77,9 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 71,3”.